23.03.2017

Työhyvinvoinnin johtaminen

(6 op), lähiopetus Helsingissä 22.4.

Opintojakso on osa henkilöstöjohtamisen perusopintoja ja johtamisen aineopintoja. Esitietoina edellytetään suoritus opintojaksoista YTPP210 Yrityksen johtaminen ja johtajuuden perusteet ja YJOA240 Henkilöstöjohtaminen.