Poimintoja opinnoista

Poimintoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista suomeksi
Otsikko Muutospäivä Date Kuvaus
Miten perhe muuttuu ja miksi? Uskoa yhteiseen tulevaisuuteen perjantai 13. toukokuuta 2022, 13.48 torstai 05. toukokuuta 2022, 17.20 Monitieteinen perhetutkimus tuottaa uutta tietoa perheistä: juuri nyt tutkitaan vaikkapa öitä pikkulapsiperheissä, äitien uupumusta, itsellistä äitiyttä tai perheiden korona-arkea. Sitä tietoa tuomme ulottuvillenne myös avoimen yliopiston perheopinnoissa monien muiden perhettä koskevien teemojen rinnalla.
Kemiaa kaikille! Opiskele Elinympäristön kemia ja Biologinen kemia -kurssit kesällä torstai 28. huhtikuuta 2022, 10.08 tiistai 26. huhtikuuta 2022, 08.15 Kemiaa on kaikkialla: sinussa, minussa ja siellä missä me olemme! Kahdelle kesän kursseistamme voit ilmoittautua ilman aiempia kemian opintoja. Ja kun kemia kiinnostaa syvemmin, voit opiskella alan perusopinnot JYU avoimessa verkon välityksellä, osin itsenäisesti opiskeltavina verkkokursseina, osin reaaliaikaisessa lähiopetuksessa.
Osallisuus ja osaaminen esiin varhaiskasvatuksen moniammatillisissa työyhteisöissä torstai 28. huhtikuuta 2022, 10.05 keskiviikko 13. huhtikuuta 2022, 08.00 Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus -kurssin opiskelet joustavasti verkossa. Kurssilla kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Verkkokurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle. Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja!
Hyvä varhaiskasvatus toteutuu arjen pedagogiikassa: Opiskele maksutta verkossa perjantai 01. huhtikuuta 2022, 14.19 perjantai 01. huhtikuuta 2022, 08.00 Maksuttomalla opintojaksolla “Finnish Early Education and Pedagogy: The Right to Play, Learn and Participate!” tutustutaan suomalaisen varhaiskasvatuksen perusteisiin. Tämä kurssi on toinen viidestä Education in Finland: Learning for Life MOOCista, jotka tutkivat oppimisen iloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia suomalaisessa koulutuksessa.
Kokkola tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen torstai 12. toukokuuta 2022, 14.08 keskiviikko 23. maaliskuuta 2022, 15.36 Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.
Taitoja oman talouden hallintaan maanantai 14. maaliskuuta 2022, 15.10 perjantai 11. maaliskuuta 2022, 15.43 JYU avoimen ja Talous ja nuoret TATin yhteinen taloustaitojen kurssi auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa talouttasi sekä tulojen lisäämisen, säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.
Kevään kieli- ja viestintäkurssit: Ilmoittaudu nyt perjantai 11. maaliskuuta 2022, 14.48 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 12.41 Kuuluuko suunnitelmaasi kieli- tai viestintäopintoja vielä tänä keväänä? Nyt on aika ilmoittautua! Englannin kielen ja puheviestinnän kursseille ilmoittaudutaan jo maaliskuun alussa, kielenhuollon ja tutkimusviestinnän kursseille ehtii mukaan vielä huhti-toukokuussa.
Miten kohtaat erilaisen ihmisen? Kuinka tuet häntä? Osaamista opetukseen moninaisuuden maailmassa keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 Erityispedagogiikan opinnoissa opit muun muassa erilaisuudesta ja eettisyydestä sekä oppimisen ja osallisuuden tukemisesta moninaisuuden kirjon maailmassa. Kevään kursseilla voit opiskella esimerkiksi keskustellen Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu -verkkokurssilla tai itsenäisemmin Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssilla. Aineopintotasoisista kursseista Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus -kurssi alkaa toukokuussa.
Kaikille avoin liikunta: Kurssi yhdenvertaisen liikkumisen edistämisestä tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.10 tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.09 Liikunta on kaikkien ilo. Sen mahdollistaminen tasavertaisesti edellyttää muun muassa saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden ymmärrystä sekä keinoja niiden edistämiseksi. Niitä voit oppia Kaikille avoin liikunta -verkkokurssilla.
Bio- ja ympäristötieteitä kaikille: Elämän perusedellytykset tutuiksi tiistai 18. tammikuuta 2022, 19.34 tiistai 18. tammikuuta 2022, 19.34 Kiinnostavatko ympäristöaiheet ja elämän edellytykset? Miten ympäristömme toimii? Mikä on biomi? Millaisia ilmiöitä ympärillämme on? Bio- ja ympäristötieteiden opinnot saa hyvin alkuun Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssilta.
Maksuton Ihmismielen salat -kurssi tutustuttaa psykologian alaan maanantai 04. huhtikuuta 2022, 16.15 perjantai 14. tammikuuta 2022, 12.00 Ihmismieli on kiehtova, ja niin on psykologian alan opiskelukin! Avoimen yliopiston Ihmismielen salat -kurssi on katsaus psykologian osa-alueisiin. Jos pohdit psykologian opiskelua, tästä kurssista pääset alkuun. Kurssi on maksuton kaikille ja se on opiskeltavissa verkon välityksellä.
Projektiosaaminen haltuun! Kolme kurssia työelämän ydintaitoa keskiviikko 05. tammikuuta 2022, 11.56 keskiviikko 05. tammikuuta 2022, 05.30 Projekteissa kiteytyvät monialainen osaaminen ja useiden ihmisten työpanos yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuinka ne hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? JYU avoimen yliopiston projektiosaamisen opinnot tuovat tietoa, ymmärrystä ja osaamista projektien toteuttamiseen. Tule mukaan!
Osaamista koulutus- ja kasvatusalojen ammattilaisille maanantai 09. toukokuuta 2022, 09.25 maanantai 20. joulukuuta 2021, 08.47 JYU avoimessa saat osaamista, jota tarvitset koulutus-, kasvatus- ja ohjausalan työssä. Tarjonnassa mm. erityispedagogiikka, psykologia, perheopinnot, nuorisotutkimus, draamakasvatus ja kasvatustieteet varhaiskasvatustieteestä aikuiskasvatustieteeseen. Uutuuksina myös esi- ja alkuopetuksen perusopinnot ja Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus.  Aineenopettajan kelpoisuuden voit opiskella useissa eri oppiaineissa.
Kehitä verkkovuorovaikutustaitojasi ja verkkopedagogista osaamistasi verkkokurssilla keskiviikko 22. joulukuuta 2021, 09.37 maanantai 20. joulukuuta 2021, 07.00 Kuinka kehittää verkko-opetusta entistä vuorovaikutuksellisemmaksi ja saavutettavammaksi? Ilmoittaudu Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssille ja ota selvää!
Puheviestinnän perusteet alkuvuodesta 2022: Ilmoittaudu nyt keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 13.48 keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 10.02 Vahvista viestijän taitojasi, toimi tavoitteellisesti vuorovaikutustilanteissa. Puheviestinnän perusteet -kurssi on avoin kaikille. Tämä kurssi sopii viestintäopintoihin moniin JYU:n tutkintoihin. Ilmoittautumisaika on käynnissä, lähi- ja verkko-opetuksen vuoro on tammi-helmikuussa! Tarkista opetuksen aikataulu opinto-oppaan linkistä.
Soveltava liikunta: Mahdollista liikkumista, opi uutta avoimessa keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 15.45 maanantai 13. joulukuuta 2021, 15.30 JYU avoimen yliopiston soveltavan liikunnan opinnot on kehitetty tuomaan osaamista käytäntöön. Kiinnostavatko liikunnan esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden teemat? Haluatko ymmärtää toimintakyvyn rajoitteiden, vammojen ja sairauksien vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja sen arviointiin? Tule avoimeen oppimaan tutkittua tietoa soveltavasta liikunnasta!
Kuinka perheissä voidaan? Miten perheiden hyvinvointia voi edistää? perjantai 10. joulukuuta 2021, 15.33 perjantai 10. joulukuuta 2021, 15.33 Perheissä tarvitaan tukea. Siitä viestii muun muassa tuore tutkimustieto. Perheen voimavarat ja tuki -kurssilla tarkastellaan vanhemmuuden uupumusta niin perheen kuormitustekijöiden kuin voimavarojenkin näkökulmista. Tämän kaikille avoimen opintojakson verkkokurssitoteutuksen ilmoittautuminen on käynnissä 14.1. saakka.
Kiinnostaako kemia? Opi sitä avoimessa yliopistossa torstai 09. joulukuuta 2021, 14.47 torstai 09. joulukuuta 2021, 08.10 Miten ja mistä aineet rakentuvat? Millaisia kemiallisia reaktiota tapahtuu ihmisessä? Avoimessa yliopistossa voit opiskella kemian perusopinnot. Vuoden vaihteessa ja alkuvuodesta tarjolla on opiskeltavaa kaikille kemiasta kiinnostuneille, mm. Biologinen kemia ja Elinympäristön kemia -kurssit.
Työn ja perheen yhdistäviä käytäntöjä kehittämään! torstai 09. joulukuuta 2021, 12.27 perjantai 03. joulukuuta 2021, 08.15 Mitä perheen ja työn yhteensovittaminen on? Kuinka sitä voi edistää? Verkon välityksellä suoritettava opintojakso tarjoaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä organisaatioiden perheystävällisyyden kehittämiseen.
Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus osana laadukasta varhaiskasvatusta perjantai 03. joulukuuta 2021, 11.23 perjantai 03. joulukuuta 2021, 08.00 Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja! Meillä opiskelet joustavasti verkossa, kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -kurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle.
Suunnittele kauppatieteiden opintosi maksuttomalla kurssilla perjantai 03. joulukuuta 2021, 13.54 maanantai 29. marraskuuta 2021, 11.15 Mitä kursseja kannattaa opiskella ja missä järjestyksessä? Miten minä voin kehittää opiskelutaitojani? Miten olisin mahdollisimman hyvin valmistautunut yhteishakuun? Tule maksuttomalle kurssille suunnittelemaan kauppatieteiden opintojasi.
Miten kieli toimii? Kuinka sitä opitaan? Suomen kielen sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot avoimessa yliopistossa tiistai 07. joulukuuta 2021, 13.28 torstai 25. marraskuuta 2021, 15.45 Suomen kieltä voi oppia monesta eri näkökulmasta. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suomea opiskellaan suomen kielen sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojaksoissa.
Opintoja liiketoiminnan tarpeisiin: Tutustu, vastaa ja voita opintolahjakortti tiistai 16. marraskuuta 2021, 10.27 tiistai 16. marraskuuta 2021, 10.27 JYU avoimessa on tarjolla opintoja kaikista Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Kokosimme yhdelle sivulle opintovaihtoehtoja, jotka tukevat osaamista muun muassa liiketoiminnan osaamistarpeissa. Tutustu opintoihin ja valitse omasi. Huomaathan sivulla olevan kyselyn, jossa voit osallistua opintolahjakortin arvontaan.
Perheopinnot: tietoa ja ymmärrystä perheistä monitieteisesti perjantai 05. marraskuuta 2021, 10.45 perjantai 29. lokakuuta 2021, 10.30 Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta. Opinnot tai niihin kuuluvat yksittäiset kurssit sopivat perheisiin liittyviä kysymyksiä työssään eri aloilla kohtaaville henkilöille tai näille aloille tähtääville.
ProKuntoutus-opintokokonaisuus: Osaamista monialaiseen ja asiakaslähtöiseen kuntoutukseen tiistai 21. syyskuuta 2021, 16.12 maanantai 20. syyskuuta 2021, 13.53 Miten monialainen palvelujärjestelmä parhaiten tukee kuntoutusta tarvitsevaa ihmistä? Kuinka kuntoutujaa ohjataan kannustavasti ja tehokkaasti? Mikä motivoi muutokseen? Perehdy tutkittuun tietoon ja käytännön toimintaan uusissa monitieteisissä ProKuntoutus-opinnoissa. Niissä yhdistyy kolmen kuntoutusalaa tutkivan korkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston asiantuntemus. Opiskele juuri sinulle sopiva kokonaisuus, joustavasti verkko-opintoina.
Väkivallan mekanismien asiantuntemukselle on suuri kysyntä keskiviikko 22. syyskuuta 2021, 11.12 maanantai 13. syyskuuta 2021, 16.00 Monilla yhteiskunnan osa-alueilla on havaittu lisääntynyt tarve väkivallan ja sen seurannaisvaikutusten ymmärrykselle ja asiantuntijuudelle. Opiskele avoimessa yliopistossa ainutlaatuiset monitieteiset väkivaltatutkimuksen opinnot, joissa kartutat tätä hyvin arvostettua erityisosaamista.
Palvelurobotiikka toimii ihmisen kanssa: Ymmärrystä robotiikan hyödyntämiseen uutuskurssilta torstai 02. syyskuuta 2021, 15.59 torstai 02. syyskuuta 2021, 14.23 Uusin tulokas työelämän osaamistarpeisiin vastaavissa opinnoissamme on Palvelurobotiikka -opintojakso. Itse asiassa tämä jakso palvelee aivan kaikkia, sillä kohtaamme palvelurobotiikkaa eri elämän alueilla. Opiskele verkon välityksellä sinulle sopivassa tahdissa.
Ymmärrä paremmin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta perjantai 27. elokuuta 2021, 15.40 perjantai 27. elokuuta 2021, 14.46 Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus perheessä -opintojaksolla pääset perehtymään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ulottuvuuksiin perheessä sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista. Kaikille kiinnostuneille avoin kurssi on osa perheopintojen aineopintoja. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.9.2021.
Terveysteknologia edistää työtä ja hyvinvointia: Uutuuskurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja tuleville osaajille maanantai 23. elokuuta 2021, 16.27 maanantai 23. elokuuta 2021, 16.15 Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeisiin vastaava opintokokonaisuus kattaa nyt myös terveysteknologian näkökulman. Uuden Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä -kurssin voit opiskella osana alalle suunnattua henkilöstötyön ja johtamisen opintojen kokonaisuutta tai yksittäisenä kurssina. Opintokokonaisuuteen voit valita juuri sinun työtäsi tukevat kurssit.
Kertausta ruotsin taitoihin: Valmentavalta kurssilta käyttökielitaitoa ja pohjaa tuleviin kieliopintoihin tiistai 17. elokuuta 2021, 12.42 keskiviikko 11. elokuuta 2021, 10.09 Ehtikö ruotsin opinnoista kulua jo tovi? Tuntuvatko tutkintoon tarvittavat kurssit vielä haastavilta? Tai tarvitsetko ruotsin kertausta vaikkapa työtehtäviä varten? Valmentava kurssi on erinomainen kohta aloittaa! Se tarjoaa hyvän pohjan ruotsin opiskelulle ja kielen käyttämiselle.
Taloustietoa terveydestä, koulutuksesta, työstä ja rahoituksesta: Taloustiede ulottuu eri aloille tiistai 17. elokuuta 2021, 09.50 keskiviikko 04. elokuuta 2021, 12.11 Yleissivistystä ja peruskäsitteiden tuntemusta tarjoavan Taloustieteen peruskurssin jälkeen pääset pureutumaan alakohtaisiin talouskysymyksiin ja niiden vaikutuksiin oikeastaan kaikkialla yhteiskunnassa. Taloustieteen kurssit avoimessa yliopistossa ovat avoimet kaikille.