Poimintoja opinnoista

Poimintoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista suomeksi
Otsikko Muokkaus päivämäärä Date Kuvaus
Laita tilit täsmäämään: Laskentatoimen perusteet (5 op) -kurssin lähiopetus Jyväskylässä 9.11. alkaen perjantai 21. syyskuuta 2018, 11.10 keskiviikko 19. syyskuuta 2018, 09.15 Opi tiukkaa ja tarpeellista asiaa laadukkaasti lähiopetuksessa. Laskentatoimen perusteet -kurssilla opit muun muassa kirjanpidon perusteet, ja laskentatoimen hyödyntämistä päätöksenteossa. Kurssin lähiopetusta on tarjolla marraskuussa Jyväskylässä ja maaliskuussa Helsingissä.
Mak­su­ton S2-verk­ko­kurs­si: kie­li­tie­toi­nen kou­lu­tus perjantai 12. lokakuuta 2018, 17.55 maanantai 10. syyskuuta 2018, 15.00 Haluaisitko perehtyä monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin? Kielitietoinen koulutus -verkkokurssimme on sinua varten. Kurssilla on vapaana muutama peruutuspaikka. Mikäli haluat mukaan, olethan suoraan yhteydessä kurssin opettajaan.
Ai­kuis­opis­ke­li­jan aka­tee­mi­nen opis­ke­lu­kyky -verk­ko­kurs­si (HYVY002, 2 op) maanantai 25. kesäkuuta 2018, 12.26 maanantai 16. heinäkuuta 2018, 12.30 Taitoja yliopisto-opiskeluun ja tukea aikuisopiskelijan arkeen!
Biologia ja kemia kohtaavat verkkokurssilla: Biologinen kemia 1 (2 op) 8.10.-10.12. perjantai 21. syyskuuta 2018, 14.07 tiistai 18. syyskuuta 2018, 15.45 Kemian ja biologian ilmiöt ovat osa arkeamme. 8.10. alkava verkkokurssi tuo arkeen uudenlaisen näkökulman. Se opettaa tunnistamaan elämän ja luonnon biokemiallisia prosesseja.
Kestävä kehitys veden näkökulmasta: Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat (3 op) perjantai 21. syyskuuta 2018, 11.11 tiistai 18. syyskuuta 2018, 15.45 Mitä käsitteitä kestävä kehitys pitää sisällään? Mitä tarkoittavat ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys? Kuinka kestävää kehitystä mitataan? Opiskele, niin tiedät! Tämän kurssin kontaktiopetus tapahtuu verkossa.
Viestinnän etiikka on ajankohtaisempaa kuin koskaan: lähiopetus Helsingissä 9.-10.11. perjantai 12. lokakuuta 2018, 13.56 tiistai 11. syyskuuta 2018, 15.15 Viestinnän etiikka ja normit -kurssi auttaa ymmärtämään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaa. Se perehdyttää viestinnän normeihin ja journalismin itsesääntelyyn. Helsingissä pidettävän 9.-10.11. lähiopetuksen ohjaajana on FT Heikki Kuutti. Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä.
Perheopinnot: tietoa ja ymmärrystä perheistä monitieteisesti maanantai 15. lokakuuta 2018, 10.28 maanantai 15. lokakuuta 2018, 10.29 Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa tutkittua ja ajankohtaista tietoa perheestä eri tieteenalojen näkökulmasta.
Osaamista tekstien tekemiseen: Kirjoittamisen perusopintojen haku 23.10. saakka tiistai 09. lokakuuta 2018, 10.41 tiistai 09. lokakuuta 2018, 11.10 Kirjoittamisen perusopinnoissa perusopinnoissa tutustut kirjoittajan työhön: opit kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Kontaktiopetuksessa kehität tehokkaasti kykyäsi antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta. Opiskelu on joustavaa; voit valita omien mahdollisuuksiesi mukaisesti lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja.
Viestinnän ja median ilmiöt tutuiksi opiskellen: ilmoittaudu perusopintoihin tiistai 09. lokakuuta 2018, 14.55 tiistai 09. lokakuuta 2018, 12.35 Viestintä ja media -opintokokonaisuus auttaa ymmärtämään median ja viestinnän ilmiöitä ja toimintatapoja. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös esimerkiksi yritysmaailmassa tai koulutuksen parissa toimiville.
Verkkokurssilta opiskelutaitoja ja tukea aikuisopiskelijan arkeen torstai 11. lokakuuta 2018, 15.15 torstai 11. lokakuuta 2018, 15.13 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi, auttaa vahvistamaan akateemisia opiskelutaitoja sekä opiskelijan hyvinvointia ja itsetuntemusta. Siltä saat ohjausta opintojen suunnitteluun. Kurssi pidetään kokonaan verkossa ajalla 31.10.–9.12. Ilmoittaudu mukaan 24.10. mennessä.
Mielen päällä: opiskele psykologian perus- ja aineopinnot joustavasti torstai 11. lokakuuta 2018, 13.02 torstai 11. lokakuuta 2018, 13.03 Psykologian perus- ja aineopintoihin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voi ilmoittautua silloin kun sinulle parhaiten sopii.