Poimintoja opinnoista

Poimintoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista suomeksi
Otsikko Muutospäivä Date Kuvaus
Haku draamakasvatuksen aineopintojen Jyväskylän ryhmään 12.–26.10.2022 keskiviikko 05. lokakuuta 2022, 11.54 keskiviikko 05. lokakuuta 2022, 08.00 Draamakasvatuksen aineopinnot syventävät draaman osaamista ja tuovat siihen tukimuksellista näkökulmaa. Jos haluat oppia ja opettaa draamaa, hae mukaan Jyväskylän ryhmään viimeistään 26.10.2022. Opinnot sisältävät lähiopetusta ilta- ja viikonloppuajankohtina. Aineopintojen ennakkotietovaatimuksena ovat draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat opinnot.
Taloustiedettä henkilöstöjohtamisen pohjaksi tiistai 04. lokakuuta 2022, 13.55 tiistai 04. lokakuuta 2022, 13.41 Avoimen yliopiston uusi taloustieteen kurssi uppoutuu henkilöstöjohtamisen kysymyksiin mikrotaloustieteen näkökulmista. Millaista on talouden kannalta onnistunut rekrytointi? Millainen kannustaminen kannattaa? Tule Henkilöstön taloustiede -kurssille ja opi uutta!
Lapsuuden ymmärtäminen luo pohjaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuudelle – kehitä digitarinalla työyhteisösi osaamista keskiviikko 21. syyskuuta 2022, 09.04 tiistai 20. syyskuuta 2022, 15.15 Miten lapsuus on muuttunut sadan vuoden aikana? Entä miltä lapsuus näyttää nyt? Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan ymmärrystäsi lapsuudesta! Se, miten näemme lapsuuden, on pedagogisen toimintamme perustana. Tarkastele lapsuutta vaikkapa lempikappaleesi, ajankohtaisen uutisen tai maalauksen inspiroimana.
Opi tilastotieteen perusteet joustavasti avoimessa yliopistossa tiistai 13. syyskuuta 2022, 16.42 maanantai 12. syyskuuta 2022, 14.15 Hyödyllistä kaikille, välttämätöntä yliopistotutkintoa tavoitteleville. Avoimessa yliopistossa voit opiskella tilastotieteen johdantokurssin, Tilastomenetelmien peruskurssin ja SPSS-kurssin. Opiskele tilastotieteen kurssit joustavasti, valmentaudu psykologian pääsykokeisiin tai hae osaamista tutkielman tekemiseen. Tervetuloa tilastotieteen opintojen pariin avoimeen!
Hyvää vanhuutta! Eettisyys on tärkeä osa vanhustyötä keskiviikko 07. syyskuuta 2022, 11.34 keskiviikko 07. syyskuuta 2022, 11.30 Miten hyvää vanhuutta voi edistää? Mitä hyvä vanheneminen on? Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa -kurssilla opit arvioimaan iäkkäiden ihmisten arjen tilanteita eettisestä näkökulmasta ja tekemään hyvää vanhuutta edistäviä ratkaisuja.
Oppimiseen tukea osaamisella: Tue osallistumista, ymmärrä oppimisvaikeuksia tiistai 06. syyskuuta 2022, 11.53 tiistai 06. syyskuuta 2022, 11.53 Opetus-, ohjaus-, ja kasvatusalan arki vaatii monenlaisia taitoja ja tietoja. Oppijan etu sekä oppiminen painottuvat työssä. Olennaista on miten ja millaista tukea oppijat saavat oppimiseensa ja osallistumiseensa. Ne ovat asioita, joita voi opiskella. Tule mukaan oppimaan!
Terveysteknologia edistää työtä ja hyvinvointia: Osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja tuleville osaajille torstai 16. kesäkuuta 2022, 09.09 tiistai 23. elokuuta 2022, 07.00 Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeisiin vastaava opintokokonaisuus kattaa nyt myös terveysteknologian näkökulman. Uuden Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä -kurssin voit opiskella osana alalle suunnattua henkilöstötyön ja johtamisen opintojen kokonaisuutta tai yksittäisenä kurssina. Opintokokonaisuuteen voit valita juuri sinun työtäsi tukevat kurssit.
Gerontologian aineopinnot kahden yliopiston yhteistyössä keskiviikko 10. elokuuta 2022, 11.07 torstai 11. elokuuta 2022, 07.00 Gerontologian aineopinnoissa syvennät ymmärrystäsi ihmisen vanhenemisesta ja elämänkulusta perusopintojen suorittamisen jälkeen. Avoimen yliopiston tarjonnassa oleva opintokokonaisuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä. Se kokoaa asiantuntemusta yliopistojen vahvuusalueilta.
Vuorovaikutus verkossa: Ole läsnä, kuuntele – ja opi uutta aiheesta verkkokurssilla perjantai 29. heinäkuuta 2022, 12.43 perjantai 29. heinäkuuta 2022, 07.00 Kuinka kehittää verkko-opetusta yhä vuorovaikutuksellisemmaksi ja saavutettavammaksi? Ilmoittaudu Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssille ja ota selvää. Kehitä verkkovuorovaikutustaitojasi ja verkkopedagogista osaamistasi!
Johdon ja henkilöstön kehittäminen: Opiskele itsenäisesti tai ryhmässä verkkokurssilla maanantai 01. elokuuta 2022, 11.36 maanantai 25. heinäkuuta 2022, 01.45 Mistä henkilöstön kehittämisen alueella nyt puhutaan ja miksi? Kuinka organisaation johdon osaamisen kehittäminen vaikuttaa? Mikä on muuttunut henkilöstön kehittämisessä? Johdon ja henkilöstön kehittäminen -kurssilla kehität omaa osaamistasi näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Nyt kurssista on tarjolla myös ryhmämuotoinen verkkokurssi itsenäisen opiskelutavan vaihtoehtona.
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot: Tue lapsen kehitystä, turvaa oppimista torstai 04. elokuuta 2022, 14.34 maanantai 04. heinäkuuta 2022, 12.30 Oppimisen halu ja ilo kantavat parhaimmillaan läpi elämän. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen oppimisympäristön, jossa hänet kohdataan yksilönä. Opintopolun alun uudistusten myötä alalla tarvitaan myös uutta osaamista. Esi- ja alkuopetuksen perusopintokokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen.
Oppiminen muuttuvassa työelämässä: Minun, sinun vai meidän oppimista? maanantai 04. heinäkuuta 2022, 15.53 sunnuntai 03. heinäkuuta 2022, 12.00 Tartu ajankohtaisiin kysymyksiin työelämän muutoksista ja osaamisen kehittämisestä! Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa -kurssi pureutuu yhteiskunnan muutoksen prosesseihin ja niiden vaatimaan osaamisen uudistamiseen yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Voit opiskella jakson joko itsenäisesti tai verkkokurssilla, jolla pääset pohtimaan kysymyksiä muiden kurssilaisten kanssa ohjatusti.
Toimitko kriisialueilta tulleiden parissa? Mikä osaaminen tukisi työtäsi? tiistai 24. toukokuuta 2022, 14.03 tiistai 24. toukokuuta 2022, 14.03 Avoimen yliopiston monitieteinen asiantuntijoiden tiimi valitsi tarjonnastamme kurssit, joiden tarjoama osaaminen hyödyttää kriisialueilta tulleiden henkilöiden parissa työskennellessä. opintovalikoimassa ovat esillä niin psykologian, kasvatustieteiden, suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojen kuin yhteiskuntatieteiden näkökulmat.
Miten perhe muuttuu ja miksi? Uskoa yhteiseen tulevaisuuteen perjantai 13. toukokuuta 2022, 13.48 torstai 05. toukokuuta 2022, 17.20 Monitieteinen perhetutkimus tuottaa uutta tietoa perheistä: juuri nyt tutkitaan vaikkapa öitä pikkulapsiperheissä, äitien uupumusta, itsellistä äitiyttä tai perheiden korona-arkea. Sitä tietoa tuomme ulottuvillenne myös avoimen yliopiston perheopinnoissa monien muiden perhettä koskevien teemojen rinnalla.
Osallisuus ja osaaminen esiin varhaiskasvatuksen moniammatillisissa työyhteisöissä torstai 28. huhtikuuta 2022, 10.05 keskiviikko 13. huhtikuuta 2022, 08.00 Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus -kurssin opiskelet joustavasti verkossa. Kurssilla kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Verkkokurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle. Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja!
Hyvä varhaiskasvatus toteutuu arjen pedagogiikassa: Opiskele maksutta verkossa perjantai 01. huhtikuuta 2022, 14.19 perjantai 01. huhtikuuta 2022, 08.00 Maksuttomalla opintojaksolla “Finnish Early Education and Pedagogy: The Right to Play, Learn and Participate!” tutustutaan suomalaisen varhaiskasvatuksen perusteisiin. Tämä kurssi on toinen viidestä Education in Finland: Learning for Life MOOCista, jotka tutkivat oppimisen iloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia suomalaisessa koulutuksessa.
Kokkola tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen keskiviikko 10. elokuuta 2022, 16.58 keskiviikko 23. maaliskuuta 2022, 15.36 Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.
Taitoja oman talouden hallintaan tiistai 24. toukokuuta 2022, 13.44 perjantai 11. maaliskuuta 2022, 15.43 JYU avoimen ja Talous ja nuoret TATin yhteinen taloustaitojen kurssi auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa talouttasi sekä tulojen lisäämisen, säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.
Kevään kieli- ja viestintäkurssit: Ilmoittaudu nyt perjantai 11. maaliskuuta 2022, 14.48 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 12.41 Kuuluuko suunnitelmaasi kieli- tai viestintäopintoja vielä tänä keväänä? Nyt on aika ilmoittautua! Englannin kielen ja puheviestinnän kursseille ilmoittaudutaan jo maaliskuun alussa, kielenhuollon ja tutkimusviestinnän kursseille ehtii mukaan vielä huhti-toukokuussa.
Miten kohtaat erilaisen ihmisen? Kuinka tuet häntä? Osaamista opetukseen moninaisuuden maailmassa keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 Erityispedagogiikan opinnoissa opit muun muassa erilaisuudesta ja eettisyydestä sekä oppimisen ja osallisuuden tukemisesta moninaisuuden kirjon maailmassa. Kevään kursseilla voit opiskella esimerkiksi keskustellen Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu -verkkokurssilla tai itsenäisemmin Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssilla. Aineopintotasoisista kursseista Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus -kurssi alkaa toukokuussa.
Kaikille avoin liikunta: Kurssi yhdenvertaisen liikkumisen edistämisestä tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.10 tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.09 Liikunta on kaikkien ilo. Sen mahdollistaminen tasavertaisesti edellyttää muun muassa saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden ymmärrystä sekä keinoja niiden edistämiseksi. Niitä voit oppia Kaikille avoin liikunta -verkkokurssilla.
Maksuton Ihmismielen salat -kurssi tutustuttaa psykologian alaan maanantai 04. huhtikuuta 2022, 16.15 perjantai 14. tammikuuta 2022, 12.00 Ihmismieli on kiehtova, ja niin on psykologian alan opiskelukin! Avoimen yliopiston Ihmismielen salat -kurssi on katsaus psykologian osa-alueisiin. Jos pohdit psykologian opiskelua, tästä kurssista pääset alkuun. Kurssi on maksuton kaikille ja se on opiskeltavissa verkon välityksellä.
Projektiosaaminen haltuun! Kolme kurssia työelämän ydintaitoa tiistai 24. toukokuuta 2022, 13.54 keskiviikko 05. tammikuuta 2022, 05.30 Projekteissa kiteytyvät monialainen osaaminen ja useiden ihmisten työpanos yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuinka ne hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? JYU avoimen yliopiston projektiosaamisen opinnot tuovat tietoa, ymmärrystä ja osaamista projektien toteuttamiseen. Tule mukaan!
Osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille maanantai 03. lokakuuta 2022, 14.00 maanantai 20. joulukuuta 2021, 08.47 JYU avoimessa saat joustavasti osaamista ja näkökulmia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Tarjonnassa mm. terveystieteet ja terveystieto, terveyden edistämisen opintoja, liikuntatieteitä, psykologiaa, henkilöstöjohtamista, perheopintoja, kemiaa ja kasvatustieteitä. Opiskele joustavasti etäyhteyksin! Opintojen hinta on 15 e / opintopiste.
Osaamista liikunta- ja hyvinvointialoille maanantai 25. heinäkuuta 2022, 13.53 maanantai 20. joulukuuta 2021, 08.47 Hae tutkittua tietoa ja osaamista liikunta- ja hyvinvointialoille JYU avoimesta yliopistosta. Tarjonnassa mm. liikunta- ja terveystieteiden monitieteiset perusopinnot, liikuntapsykologiaa, lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot, terveystieteitä ja terveystieto, terveyden edistämisen opintoja, psykologiaa ja gerontologiaa. Opiskele joustavasti etäyhteyksin! Opintojen hinta on 15 e / opintopiste.
Osaamista koulutus- ja kasvatusalojen ammattilaisille maanantai 03. lokakuuta 2022, 14.00 maanantai 20. joulukuuta 2021, 08.47 JYU avoimessa saat osaamista, jota tarvitset koulutus-, kasvatus- ja ohjausalan työssä. Tarjonnassa mm. erityispedagogiikka, psykologia, perheopinnot, nuorisotutkimus, draamakasvatus ja kasvatustieteet varhaiskasvatustieteestä aikuiskasvatustieteeseen. Uutuuksina myös esi- ja alkuopetuksen perusopinnot ja Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus.  Aineenopettajan kelpoisuuden voit opiskella useissa eri oppiaineissa.
Puheviestinnän perusteet alkuvuodesta 2022: Ilmoittaudu nyt keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 13.48 keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 10.02 Vahvista viestijän taitojasi, toimi tavoitteellisesti vuorovaikutustilanteissa. Puheviestinnän perusteet -kurssi on avoin kaikille. Tämä kurssi sopii viestintäopintoihin moniin JYU:n tutkintoihin. Ilmoittautumisaika on käynnissä, lähi- ja verkko-opetuksen vuoro on tammi-helmikuussa! Tarkista opetuksen aikataulu opinto-oppaan linkistä.
Soveltava liikunta: Mahdollista liikkumista, opi uutta avoimessa keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 15.45 maanantai 13. joulukuuta 2021, 15.30 JYU avoimen yliopiston soveltavan liikunnan opinnot on kehitetty tuomaan osaamista käytäntöön. Kiinnostavatko liikunnan esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden teemat? Haluatko ymmärtää toimintakyvyn rajoitteiden, vammojen ja sairauksien vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja sen arviointiin? Tule avoimeen oppimaan tutkittua tietoa soveltavasta liikunnasta!
Kuinka perheissä voidaan? Miten perheiden hyvinvointia voi edistää? perjantai 10. joulukuuta 2021, 15.33 perjantai 10. joulukuuta 2021, 15.33 Perheissä tarvitaan tukea. Siitä viestii muun muassa tuore tutkimustieto. Perheen voimavarat ja tuki -kurssilla tarkastellaan vanhemmuuden uupumusta niin perheen kuormitustekijöiden kuin voimavarojenkin näkökulmista. Tämän kaikille avoimen opintojakson verkkokurssitoteutuksen ilmoittautuminen on käynnissä 14.1. saakka.
Kiinnostaako kemia? Opi sitä avoimessa yliopistossa torstai 09. joulukuuta 2021, 14.47 torstai 09. joulukuuta 2021, 08.10 Miten ja mistä aineet rakentuvat? Millaisia kemiallisia reaktiota tapahtuu ihmisessä? Avoimessa yliopistossa voit opiskella kemian perusopinnot. Vuoden vaihteessa ja alkuvuodesta tarjolla on opiskeltavaa kaikille kemiasta kiinnostuneille, mm. Biologinen kemia ja Elinympäristön kemia -kurssit.
Työn ja perheen yhdistäviä käytäntöjä kehittämään! torstai 09. joulukuuta 2021, 12.27 perjantai 03. joulukuuta 2021, 08.15 Mitä perheen ja työn yhteensovittaminen on? Kuinka sitä voi edistää? Verkon välityksellä suoritettava opintojakso tarjoaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä organisaatioiden perheystävällisyyden kehittämiseen.