Poimintoja opinnoista

Poimintoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista suomeksi
Otsikko Muutospäivä Date Kuvaus
Opintoryhmä Keski-Suomen seutukaupungeissa: Digimarkkinointi haltuun uutuusopinnoissa maanantai 16. tammikuuta 2023, 09.39 maanantai 16. tammikuuta 2023, 08.45 JYU avoimen yliopiston uudet digimarkkinoinnin opinnot on mahdollista opiskella Keski-Suomen seutukaupunkien opintoryhmässä. Ilmoittautuminen Keski-Suomen opintoryhmään on auki 1.-12.2.2023. Tervetuloa mukaan!
Tutustu donitsitaloustieteeseen! Opiskele Vastuullinen taloustiede -kurssi verkossa maanantai 05. joulukuuta 2022, 08.22 maanantai 05. joulukuuta 2022, 08.22 Oletko pohtinut, miten planeetan kantokyvyn rajat voidaan huomioida taloustieteessä, työelämässä tai omissa valinnoissasi? Haluaisitko tietää enemmän käyttäytymistämme ohjaavista tekijöistä ja niiden merkityksestä osana vastuullisuutta? Ehkä toivot ymmärtäväsi paremmin vastuullisuuden roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja taloudellisessa analyysissä? Näihin teemoihin pääset syventymään Vastuullinen taloustiede -kurssilla.
Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus osana laadukasta varhaiskasvatusta torstai 08. joulukuuta 2022, 17.11 lauantai 03. joulukuuta 2022, 08.00 Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja! Meillä opiskelet joustavasti verkossa, kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -kurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle.
Millaista on hyvä tuki lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa? maanantai 05. joulukuuta 2022, 16.21 perjantai 02. joulukuuta 2022, 15.13 Pohdituttavatko lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet? Haluaisitko tietää lisää niiden tunnistamisesta, taitojen arvioinnista ja oppimisen tukemisesta eri ikä- ja kehitysvaiheissa?
Johdon ja henkilöstön kehittäminen: Opiskele itsenäisesti tai ryhmässä verkkokurssilla keskiviikko 30. marraskuuta 2022, 15.06 tiistai 29. marraskuuta 2022, 05.30 Mistä henkilöstön kehittämisen alueella nyt puhutaan ja miksi? Mikä on muuttunut henkilöstön kehittämisessä? Johdon ja henkilöstön kehittäminen -kurssilla kehität omaa osaamistasi näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Nyt kurssista on tarjolla myös ryhmämuotoinen verkkokurssi itsenäisen opiskelutavan vaihtoehtona.
Viestintä- ja kieliopintoja alkuvuonna 2023: Ilmoittaudu nyt! perjantai 18. marraskuuta 2022, 11.28 keskiviikko 09. marraskuuta 2022, 16.30 Puheviestintää, kirjoitusviestintää, englantia ja ruotsia – tule hankkimaan tärkeää pääomaa, joka ei käytössä kulu! Nyt on aika suunnitella alkuvuoden opintoja. Viestintä- ja kieliopintojen kurssien ilmoittautuminen alkaa marras-joulukuussa.
Väkivallan mekanismien asiantuntemukselle on suuri kysyntä keskiviikko 23. marraskuuta 2022, 10.50 tiistai 08. marraskuuta 2022, 11.00 Monilla yhteiskunnan osa-alueilla on havaittu lisääntynyt tarve väkivallan ja sen seurannaisvaikutusten ymmärrykselle ja asiantuntijuudelle. Opiskele avoimessa yliopistossa ainutlaatuiset monitieteiset väkivaltatutkimuksen opinnot, joissa kartutat tätä hyvin arvostettua erityisosaamista. Opintokokonaisuus on kehitetty Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, historian ja etnologian sekä psykologian laitosten yhteistyönä.
Digitalisaatio on kaikkialla: Ota osaaminen haltuun maanantai 07. marraskuuta 2022, 11.22 maanantai 07. marraskuuta 2022, 10.30 Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa maailmaa. Miten? Miksi? Ja mitä siitä kannattaa tietää? Avoimen yliopiston Digitalisaatio-opintokokonaisuus kattaa seitsemän kaikille sopivaa kurssia, jotka opastavat olennaisiin ICT-tietoihin ja taitoihin sekä auttavat ymmärtämään alan mahdollisuuksia. Aloita vaikkapa maksuttomasta Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssista!
Millainen on maailman tila? Näkökulmia yhteiskuntatieteistä ja filosofiasta perjantai 04. marraskuuta 2022, 09.42 torstai 03. marraskuuta 2022, 10.19 Pandemia, turvallisuus- ja energiakriisit, ilmastonmuutos ja ihmisen luontosuhde. Ne ovat myös yhteiskuntatieteellisiä ja filosofisia kysymyksiä. Mitäpä, jos tutustuisit maailman tilaan tarkemmin? Ehkä toimisit osana haasteiden ratkaisua? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot tarjoavat avaimia maailman tilan ymmärtämiseen. Aloita vaikkapa laajasta lukuisten näkökulmien Maailman tila -kurssista!
Mitä puettavat älylaitteet voivat kertoa hyvinvoinnistasi? Opi tulkitsemaan dataa liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnoissa torstai 27. lokakuuta 2022, 16.25 tiistai 11. lokakuuta 2022, 13.15 Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Mistä tietää, miten luotettavaa tietoa laitteista voi saada ja miten dataa pitäisi tulkita? Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot antavat eväät analyysiin.
Taloustiedettä henkilöstöjohtamisen pohjaksi tiistai 04. lokakuuta 2022, 13.55 tiistai 04. lokakuuta 2022, 13.41 Avoimen yliopiston uusi taloustieteen kurssi uppoutuu henkilöstöjohtamisen kysymyksiin mikrotaloustieteen näkökulmista. Millaista on talouden kannalta onnistunut rekrytointi? Millainen kannustaminen kannattaa? Tule Henkilöstön taloustiede -kurssille ja opi uutta!
Lapsuuden ymmärtäminen luo pohjaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuudelle – kehitä digitarinalla työyhteisösi osaamista keskiviikko 21. syyskuuta 2022, 09.04 tiistai 20. syyskuuta 2022, 15.15 Miten lapsuus on muuttunut sadan vuoden aikana? Entä miltä lapsuus näyttää nyt? Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan ymmärrystäsi lapsuudesta! Se, miten näemme lapsuuden, on pedagogisen toimintamme perustana. Tarkastele lapsuutta vaikkapa lempikappaleesi, ajankohtaisen uutisen tai maalauksen inspiroimana.
Opi tilastotieteen perusteet joustavasti avoimessa yliopistossa tiistai 13. syyskuuta 2022, 16.42 maanantai 12. syyskuuta 2022, 14.15 Hyödyllistä kaikille, välttämätöntä yliopistotutkintoa tavoitteleville. Avoimessa yliopistossa voit opiskella tilastotieteen johdantokurssin, Tilastomenetelmien peruskurssin ja SPSS-kurssin. Opiskele tilastotieteen kurssit joustavasti, valmentaudu psykologian pääsykokeisiin tai hae osaamista tutkielman tekemiseen. Tervetuloa tilastotieteen opintojen pariin avoimeen!
Hyvää vanhuutta! Eettisyys on tärkeä osa vanhustyötä maanantai 14. marraskuuta 2022, 15.24 keskiviikko 07. syyskuuta 2022, 11.30 Miten hyvää vanhuutta voi edistää? Mitä hyvä vanheneminen on? Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa -kurssilla opit arvioimaan iäkkäiden ihmisten arjen tilanteita eettisestä näkökulmasta ja tekemään hyvää vanhuutta edistäviä ratkaisuja.
Oppimiseen tukea osaamisella: Tue osallistumista, ymmärrä oppimisvaikeuksia tiistai 06. syyskuuta 2022, 11.53 tiistai 06. syyskuuta 2022, 11.53 Opetus-, ohjaus-, ja kasvatusalan arki vaatii monenlaisia taitoja ja tietoja. Oppijan etu sekä oppiminen painottuvat työssä. Olennaista on miten ja millaista tukea oppijat saavat oppimiseensa ja osallistumiseensa. Ne ovat asioita, joita voi opiskella. Tule mukaan oppimaan!
Terveysteknologia edistää työtä ja hyvinvointia: Osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja tuleville osaajille torstai 16. kesäkuuta 2022, 09.09 tiistai 23. elokuuta 2022, 07.00 Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeisiin vastaava opintokokonaisuus kattaa nyt myös terveysteknologian näkökulman. Uuden Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä -kurssin voit opiskella osana alalle suunnattua henkilöstötyön ja johtamisen opintojen kokonaisuutta tai yksittäisenä kurssina. Opintokokonaisuuteen voit valita juuri sinun työtäsi tukevat kurssit.
Gerontologian aineopinnot kahden yliopiston yhteistyössä keskiviikko 10. elokuuta 2022, 11.07 torstai 11. elokuuta 2022, 07.00 Gerontologian aineopinnoissa syvennät ymmärrystäsi ihmisen vanhenemisesta ja elämänkulusta perusopintojen suorittamisen jälkeen. Avoimen yliopiston tarjonnassa oleva opintokokonaisuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä. Se kokoaa asiantuntemusta yliopistojen vahvuusalueilta.
Vuorovaikutus verkossa: Ole läsnä, kuuntele – ja opi uutta aiheesta verkkokurssilla perjantai 29. heinäkuuta 2022, 12.43 perjantai 29. heinäkuuta 2022, 07.00 Kuinka kehittää verkko-opetusta yhä vuorovaikutuksellisemmaksi ja saavutettavammaksi? Ilmoittaudu Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssille ja ota selvää. Kehitä verkkovuorovaikutustaitojasi ja verkkopedagogista osaamistasi!
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot: Tue lapsen kehitystä, turvaa oppimista torstai 04. elokuuta 2022, 14.34 maanantai 04. heinäkuuta 2022, 12.30 Oppimisen halu ja ilo kantavat parhaimmillaan läpi elämän. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen oppimisympäristön, jossa hänet kohdataan yksilönä. Opintopolun alun uudistusten myötä alalla tarvitaan myös uutta osaamista. Esi- ja alkuopetuksen perusopintokokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen.
Oppiminen muuttuvassa työelämässä: Minun, sinun vai meidän oppimista? maanantai 04. heinäkuuta 2022, 15.53 sunnuntai 03. heinäkuuta 2022, 12.00 Tartu ajankohtaisiin kysymyksiin työelämän muutoksista ja osaamisen kehittämisestä! Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa -kurssi pureutuu yhteiskunnan muutoksen prosesseihin ja niiden vaatimaan osaamisen uudistamiseen yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Voit opiskella jakson joko itsenäisesti tai verkkokurssilla, jolla pääset pohtimaan kysymyksiä muiden kurssilaisten kanssa ohjatusti.
Toimitko kriisialueilta tulleiden parissa? Mikä osaaminen tukisi työtäsi? tiistai 24. toukokuuta 2022, 14.03 tiistai 24. toukokuuta 2022, 14.03 Avoimen yliopiston monitieteinen asiantuntijoiden tiimi valitsi tarjonnastamme kurssit, joiden tarjoama osaaminen hyödyttää kriisialueilta tulleiden henkilöiden parissa työskennellessä. opintovalikoimassa ovat esillä niin psykologian, kasvatustieteiden, suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojen kuin yhteiskuntatieteiden näkökulmat.
Miten perhe muuttuu ja miksi? Uskoa yhteiseen tulevaisuuteen perjantai 13. toukokuuta 2022, 13.48 torstai 05. toukokuuta 2022, 17.20 Monitieteinen perhetutkimus tuottaa uutta tietoa perheistä: juuri nyt tutkitaan vaikkapa öitä pikkulapsiperheissä, äitien uupumusta, itsellistä äitiyttä tai perheiden korona-arkea. Sitä tietoa tuomme ulottuvillenne myös avoimen yliopiston perheopinnoissa monien muiden perhettä koskevien teemojen rinnalla.
Osallisuus ja osaaminen esiin varhaiskasvatuksen moniammatillisissa työyhteisöissä torstai 28. huhtikuuta 2022, 10.05 keskiviikko 13. huhtikuuta 2022, 08.00 Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus -kurssin opiskelet joustavasti verkossa. Kurssilla kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Verkkokurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle. Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja!
Hyvä varhaiskasvatus toteutuu arjen pedagogiikassa: Opiskele maksutta verkossa perjantai 01. huhtikuuta 2022, 14.19 perjantai 01. huhtikuuta 2022, 08.00 Maksuttomalla opintojaksolla “Finnish Early Education and Pedagogy: The Right to Play, Learn and Participate!” tutustutaan suomalaisen varhaiskasvatuksen perusteisiin. Tämä kurssi on toinen viidestä Education in Finland: Learning for Life MOOCista, jotka tutkivat oppimisen iloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia suomalaisessa koulutuksessa.
Kokkola tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen keskiviikko 10. elokuuta 2022, 16.58 keskiviikko 23. maaliskuuta 2022, 15.36 Kokkolan kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.
Alavus tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölleen keskiviikko 18. tammikuuta 2023, 08.33 keskiviikko 23. maaliskuuta 2022, 15.36 Alavuden kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä verkkovälitteisesti. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä muun muassa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.
Taitoja oman talouden hallintaan tiistai 24. toukokuuta 2022, 13.44 perjantai 11. maaliskuuta 2022, 15.43 JYU avoimen ja Talous ja nuoret TATin yhteinen taloustaitojen kurssi auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa talouttasi sekä tulojen lisäämisen, säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.
Kevään kieli- ja viestintäkurssit: Ilmoittaudu nyt perjantai 11. maaliskuuta 2022, 14.48 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 12.41 Kuuluuko suunnitelmaasi kieli- tai viestintäopintoja vielä tänä keväänä? Nyt on aika ilmoittautua! Englannin kielen ja puheviestinnän kursseille ilmoittaudutaan jo maaliskuun alussa, kielenhuollon ja tutkimusviestinnän kursseille ehtii mukaan vielä huhti-toukokuussa.
Miten kohtaat erilaisen ihmisen? Kuinka tuet häntä? Osaamista opetukseen moninaisuuden maailmassa keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 keskiviikko 23. helmikuuta 2022, 11.29 Erityispedagogiikan opinnoissa opit muun muassa erilaisuudesta ja eettisyydestä sekä oppimisen ja osallisuuden tukemisesta moninaisuuden kirjon maailmassa. Kevään kursseilla voit opiskella esimerkiksi keskustellen Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu -verkkokurssilla tai itsenäisemmin Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa -kurssilla. Aineopintotasoisista kursseista Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus -kurssi alkaa toukokuussa.
Kaikille avoin liikunta: Kurssi yhdenvertaisen liikkumisen edistämisestä tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.10 tiistai 08. helmikuuta 2022, 11.09 Liikunta on kaikkien ilo. Sen mahdollistaminen tasavertaisesti edellyttää muun muassa saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden ymmärrystä sekä keinoja niiden edistämiseksi. Niitä voit oppia Kaikille avoin liikunta -verkkokurssilla.
Maksuton Ihmismielen salat -kurssi tutustuttaa psykologian alaan maanantai 04. huhtikuuta 2022, 16.15 perjantai 14. tammikuuta 2022, 12.00 Ihmismieli on kiehtova, ja niin on psykologian alan opiskelukin! Avoimen yliopiston Ihmismielen salat -kurssi on katsaus psykologian osa-alueisiin. Jos pohdit psykologian opiskelua, tästä kurssista pääset alkuun. Kurssi on maksuton kaikille ja se on opiskeltavissa verkon välityksellä.