Käytännön projektiosaamista kesän aikana: Tiimi & työnantaja -projektikurssi

Haluatko käytännön kokemusta projektin toteuttamisesta? Tiimi ja työnantaja -projektikurssilla pääset työstämään ryhmässä todellisia työelämän kehittämisprojekteja ja opit projektityöskentelyn kulmakiviä. Ilmoittaudu mukaan kesän aikana pidettävälle projektikurssille viimeistään 16. toukokuuta.

”Projektin aikana opin perusteet projektityöskentelystä, ja erityisesti näkemykseni laajojen kokonaisuuksien hallinnasta kehittyi. Oli myös mahtavaa huomata, mihin kaikkeen oma osaaminen riittääkään, kun vain pääsee tekemään!”, kommentoi Tiimi & työnantaja -kurssin suorittanut opiskelija.

Tiimi & työnantaja -kurssi on johtamisen ja projektiosaamisen opintoihin kuuluva kurssi, jonka aikana pureudutaan todellisiin työelämän projekteihin. Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettava kurssi opastaa projektin toteuttamisen ydinasioihin. Kurssi on kesällä 2022 ensimmäistä kertaa avoimen yliopiston tarjonnassa: ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.5.

Oppia aidoissa asiakasprojekteissa

Tiimi & työnantaja -projektikurssilla opit asiantuntijatyötä ja projektin hallintaa käytännössä ja tuot omaa osaamistasi tiimisi projektiin. Saat arvokasta kokemusta oman osaamisesi tunnistamisesta ja esiintuomisesta. Kurssin opettajat ja kunkin projektin asiakasorganisaation edustajat ohjaavat, opettavat ja antavat palautetta kurssilaisille.

Osoituksena suoritetusta projektikurssista saat projektitodistuksen, josta on hyötyä mm. töitä hakiessa.

Palveluinnovointia, verkkoviestintää, imagon kartoitusta...

Kesän 2022 projektitoimeksiantojen teemat vaihtelevat markkinatutkimuksesta ja markkinoinnista palvelumuotoiluun ja paikallisen yhteistuotannon mahdollisuuksiin. Esimerkkejä toteutettavista projekteista ovat

  • urheiluseura KeuPa HT:n verkkosivujen kehittäminen,
  • Lappeenrannan tanssiopiston imagokartoitus kehittämisideoineen ja
  • Jyväskylän Äijälän Talo ry:n palveluinnovointi

”Urheilullisten tavoitteiden ohella KeuPa HT:n tavoitteena on uudenlaisen urheiluseurayhteistyön kehittäminen. Meille KeuPassa yhteistyökumppanuudet ovat keskeinen osa kaikkea tekemistä, nettisivuista lähtien.” – Juuso Mörsky, toimitusjohtaja

”Kun ihminen opiskelee tanssia, se vaikuttaa niin fyysiseen kehitykseen kuin myös mielen terveyteen. Jos yhteiskunta panostaisi tanssiin nykyistä enemmän, se takuulla vaikuttaisi myönteisesti sosiaalimenojen tarpeeseen. Tuemme kasvua hyväksi ihmiseksi niin fyysisesti kuin henkisesti.” – Kaija Kontunen-Forsblom, Lappeenrannan tanssiopiston rehtori

Innostuitko? Tule mukaan oppimaan, kehittämään ja kehittymään!