Projektiosaaminen haltuun! Kolme kurssia työelämän ydintaitoa

Projekteissa kiteytyvät monialainen osaaminen ja useiden ihmisten työpanos yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuinka ne hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? JYU avoimen yliopiston projektiosaamisen opinnot tuovat tietoa, ymmärrystä ja osaamista projektien toteuttamiseen. Tule mukaan!

Avoimen yliopiston projektiosaamisen opinnot koostuvat kolmesta kurssista, joilla opit niin tietoa kuin taitoja tärkeästä työelämätaidosta. Kurssit ovat suoritettavissa joko yksittäin tai useamman jakson kokonaisuutena.

Projektiosaaminen haltuun, teoriat käytäntöön

Projektiosaamisen opinnot ovat pääosin verkon välityksellä opiskeltavissa. Niihin sisältyy aikaan sidottua ja ryhmissä tapahtuvaa opiskelua sekä työskentelyä todellisten asiakastapausten parissa – kuten projektityön todellisuudessakin. Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka -opintojaksolla teemoihin perehdytään esimerkiksi tiimityötä simuloivien harjoitusten avulla, ja Projektin hallinta -opintojaksolla teoria tuodaan käytäntöön projektisuunnitelmaa työstäen. Tutustu kursseihin:

Projektityöskentelystä on tullut merkittävä osa asiantuntija- ja tietotyötä. Myös muiden alojen organisaatioissa työtä ja erityisesti kehittämistyötä organisoidaan yhä useammin projektityyppisesti.

”Projektiosaamisesta onkin tullut oleellinen työelämätaito, jossa voi kehittyä. Yliopistomme projektiosaamisen opinnot perustuvat tutkittuun tietoon ja toimiviin käytäntöihin. Ne palvelevat niin työelämässä olevia kuin sinne hakeutuvia”, projektiosaamisen opintojen vastuuopettaja Minna Kallinen-Kuisma kertoo.

Opinnot kuuluvat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintosuunta, informaatioteknologian tiedekunta, erityisesti tietojärjestelmätiede, avoin yliopisto sekä työelämäpalvelut.

Onnistunut projekti on monien onnistumisten summa

”Projektin onnistuminen on lukuisten asioiden summa. Työ alkaa tiimin muodostamisesta ja järjestäytymisestä tietyn tavoitteen ympärille, näin myös näillä opintojaksoilla. Onnistunut projektityöskentely edellyttää sekä systemaattisuutta että luovuutta. Työssä tarvitaan niin ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja, konsultatiivista otetta kuin yhteisöohjautuvuutta tukevaa johtamista. Nämä ovat myös projektiosaamisen opintojemme kantavia teemoja, joihin perehdytään teorian ja käytännön toiminnan kautta”, Kallinen-Kuisma sanoo.

Projektiosaamisen opinnot ovat avoimet kaikille. Suositeltavat esitiedot opintoihin ovat liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaava osaaminen.