ProKuntoutus-opintokokonaisuus: Osaamista monialaiseen ja asiakaslähtöiseen kuntoutukseen

Miten monialainen palvelujärjestelmä parhaiten tukee kuntoutusta tarvitsevaa ihmistä? Kuinka kuntoutujaa ohjataan kannustavasti ja tehokkaasti? Mikä motivoi muutokseen? Perehdy tutkittuun tietoon ja käytännön toimintaan uusissa monitieteisissä ProKuntoutus-opinnoissa. Niissä yhdistyy kolmen kuntoutusalaa tutkivan korkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston asiantuntemus. Opiskele juuri sinulle sopiva kokonaisuus, joustavasti verkko-opintoina.

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen ProKuntoutus-opinnoissa pääset perehtymään ja syventämään osaamistasi kuntoutuksen tietoperustasta, käyttäytymisen muutoksen, ohjauksen ja motivaation teorioista, kuntoutuksen palvelujärjestelmistä sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumisesta, kuntoutuksen kehittämisestä ja monitieteistä tutkimuksesta.

Näissä opinnoissa kuntoutusta opiskellaan moniammatillisissa ja monialaisissa ryhmissä, jossa hyödynnetään kunkin asiantuntemusta ja osaamista. Opintoihin ei ole ammatti-, ala- tai koulutuksellisia ennakkovaatimuksia. Kiinnostus aiheeseen on hyvä lähtökohta! Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen ProKuntoutus -opintoihin ovat tervetulleita kaikki monialaisesta ja monitieteisestä kuntoutuksesta kiinnostuneet asiantuntijat, opiskelijat, uranvaihtajat, uralla eteenpäin haluavat tai muuten kuntoutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Opintokokonaisuus on kehitetty ja se toteutetaan korkeakouluyhteistyössä Oulun yliopiston / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Juuri sinulle sopivat ProKuntoutus-opinnot

ProKuntoutus-opintokokonaisuus koostuu niistä opinnoista, jotka sinä tarvitset.  Voit valita oman tarpeesi ja kiinnostuksesi mukaan opintokokonaisuuden painopisteen ja laajuuden 5-30 opintopisteen tarjonnasta.

Opinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun opiskelun rinnalla, sillä opintokokonaisuuden voit opiskella joustavasti vuorovaikutteisena verkko-opintoina. Opinnot tarjoavat sinulle hyvät mahdollisuudet kuntoutukseen liittyvän osaamisen päivittämiseen, kehittämiseen ja/tai profiloitumiseen tämän päivän vaativassa monialaisissa ja monitieteisissä yhteisöissä.

ProKuntoutus-opinnot tukevat hyvin oman työpaikan kuntoukseen liittyvää kehittämistyötä sekä kuntoutuksen merkityksen näkyväksi tekemistä esim. osana järjestötoimintaa tai edunvalvontaa.

ProKuntoutus-opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 opintopistettä)

  • FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)
  • FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)
  • FTEM1003 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu)
  • FTEM1004 Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (Oulun yliopisto / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)

Valinnaiset opintojaksot (5-10 opintopistettä):

  •  0D00C164 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu)
  • FTES1007 Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Lisätietoja:

Opinnoista vastaavat henkilöt:

  • Heikki Kivistö Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto heikki.k.kivisto(at)jyu.fi
  • Heidi Ruotsalainen Oulun ammattikorkeakoulu heidi.ruotsalainen(at)oamk.fi
  • Heidi Siira Oulun yliopisto heidi.siira(at)oulu.fi
  • Jaana Rantanen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto jaana.rantanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi