Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Avoimen väylästä näkyvä tapa hakeutua korkea-asteelle

Avoimen yliopiston väylä on tulevaisuudessa yhä näkyvämpi reitti tutkintokoulutukseen todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa aiheeseen saatiin näkökulmia ministeriöstä, Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Opiskelijavalintojen uudistuksen tavoitteena on tarjota yhä tasa-arvoisempi mahdollisuus korkeakoulututkintoon. 

”Siirtyminen toiselta asteelta korkea-asteelle on Suomessa hidasta. Järjestelmä ei saisi luoda sille esteitä”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston johtaja Birgitta Vuorinen Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa.  

”Avoimen väylän kautta tapahtuva valinta on jatkossa näkyvä tapa hakeutua korkea-asteelle”, Vuorinen sanoo.  

Todistusvalinnan osuus tutkintokoulutuksen sisäänotosta vuodesta 2020 alkaen on noin 50 prosenttia. Valintakokeet pysyvät jatkossakin mahdollisuutena tutkinto-opiskelupaikan saamiseksi. 

Tasa-arvoa opiskelijavalintaan: avoimen väylää tarvitaan 

Elokuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa avoimen yliopiston väylästä keskustelivat Birgitta Vuorisen kanssa Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä. Tilaisuuden juonsi avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.  

”Todistusvalinta on pääasiallinen väylä tutkintokoulutukseen. Jyväskylän yliopistossa kehitetään määrätietoisesti avoimen väyliä, jotta tasa-arvo toteutuu myös tätä kautta”, sanoo Marja-Leena Laakso. 

Avoimen yliopiston väylää uudistetaan paraikaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koordinoimassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa, jossa on mukana 11 suomalaista yliopistoa. Hankkeessa luodaan malleja tutkintokoulutukseen johtavista reiteistä, jotka palvelevat erilaisia hakijaryhmiä. Kehitteillä on reittejä niin toisen asteen opiskelijoille, sen suorittaneille kuin työelämän tarpeisiin. 

Jyväskylän yliopistossa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta on kasvatettu aktiivisesti: Väylän kautta uusista tutkinto-opiskelijoista otetaan Jyväskylän yliopistoon ensi keväänä  alimmillaan 14 prosenttia ja suurimmillaan 24 prosenttia niiden hakukohteiden opiskelijapaikoista, joissa avoimen väylä on olemassa. 

”Avoimen väylä on mahdollisuus, ei uhka”, Laakso sanoo. 

Kauppatieteiden väylä pilottina: lisää aloituspaikkoja väylältä 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa avoimen väylän aloituspaikkoja lisättiin Toinen reitti yliopistoon -hankkeen pilottikokeilussa ensi kevään hakuun merkittävästi. Jopa 50 opiskelijaa, eli 24 % kaikista uusista opiskelijoista, tulee valituksi tutkinto-opintoihin sen kautta.  

”Avoimen väylän sisäänotto ei ole pois kauppakorkeakoulun muusta sisäänotosta”, kertoo kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä.  

Yliopiston päätöksellä kauppakorkeakouluun avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrä saa ylittää esitettyjen aloituspaikkojen määrän. Uudistetun kauppatieteiden avoimen väylän opintopistevaatimukseksi asetettiin 45 opintopistettä.  

Lämsän mukaan avoimen väylän kasvattaminen osoittaa yliopistolta vastuullisuutta niitä opiskelijoita kohtaan, jotka ovat jääneet ilman tutkinto-opiskelupaikkaa. Yliopiston näkökulmasta se on myös kilpailuvaltti pitkällä aikavälillä, kun ikäluokat pienenevät.  

Haasteitakin uudistustyössä on, muun muassa suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin alueilla. On todennäköistä, että kaikki pilottihankkeessa väyläopinnot suorittaneet eivät tule valituiksi. Kauppakorkeakoulun tapauksessa kuitenkin perinteinen kauppatieteiden väylä mahdollistaa opiskelun kandidaattivaiheeseen saakka avoimessa yliopistossa.