Ryhmädynamiikka tutuksi, tiimit toimimaan!

Mitä ovat itseohjautuvuus, itsensä johtaminen ja johtajuus ryhmässä toimiessa? Miten vuorovaikutusta hyödynnetään tavoitteellisesti? Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka -kurssilla saat tietoa ja ymmärrystä ryhmien ja tiimien toiminnasta. Poimi se itsellesi ja vie käytäntöön!

Yhteistyö on työelämän avainsana. Tavoitteet saavutetaan erilaisten tietojen, näkökulmien, osaamisten ja resurssien avulla – yhdessä. Mutta miten tiimit ja ryhmät saadaan organisoitumaan ja toimimaan? Siitä tiedetään itse asiassa jo paljon. Tule mukaan oppimaan!

Avoimen yliopiston uutuuskurssi Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) tutustuttaa ryhmä- ja tiimityön mahdollistamiseen ja toteuttamiseen tutkittuun tietoon pohjautuen. Ymmärrät, miten ryhmät ja tiimit eroavat organisoitumisen tapoina, ja opit johtamiskäytänteitä, joilla niitä johdetaan elinkaaren eri vaiheissa. Tutustut motivaation merkitykseen ja motivointiin sekä itseohjautuvuuden edellytyksiin.

Ilmoittaudu tälle verkon välityksellä suoritettavalle kurssille opinto-oppaan kuvaamana ilmoittautumisaikana. Opiskelu etenee osin itsenäisenä ja osin ryhmätyönä kohti elokuussa verkossa järjestettävää loppuseminaaria.

”Ryhmät ovat parhaimmillaan tehokas tapa työskennellä. Jäsenten erilainen osaaminen ja useat näkökulmat voivat parantaa päätöksentekoa ja jalostaa ideoita. Tehokas ja tavoitteellinen työskentely ryhmässä edellyttää kuitenkin hyvää johtamista. Tällä opintojaksolla pääset opiskelemaan sekä teorian että käytännön kautta, miten ryhmä voi järjestäytyä ja täyttää tavoitteensa. Opintojaksolla pohditaan myös ryhmän ja tiimin eroja. Sitä kautta pääsemme pohtimaan erittäin ajankohtaista itseohjautuvuuden käsitettä”, kertoo kurssin opettaja Tuisku Takala.

Muistathan myös muut Projektiosaamisen opintojen jaksot: Projektin hallinta -kurssin sekä Tiimi ja työnantaja -projektikurssin.