Keski-Suomen Sairaala Nova: Osaamisen kehittäminen on aina ajankohtaista – niin yksilöille kuin organisaatioille

Kuinka tarpeisiin sopivat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet rakennetaan? Yhteistyössä! Sairaala Novassa on paljon osaamista jo valmiina, mutta sen kasvattaminen ja päivittäminen on aina ajankohtaista työtehtävistä riippumatta. JYU avoin yliopisto ja Keski-Suomen Sairaala Nova kehittivät henkilöstön tarpeita palvelevan koulutusratkaisun yhteistyössä.

”Koulutus ja osaamisen kehittäminen on meillä kuten muissakin organisaatioissa sekä veto- että pitovoimaa edistävä asia. Haluamme työnantajana olla tukemassa henkilöstömme kouluttautumista”, Novan opetusylihoitaja Carita Lepikonmäki toteaa.

Lepikonmäki pohti osaamisen ennakointityöhön liittyviä haasteita syksyllä 2021. Hän otti yhteyttä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa jatkuvan oppimisen hankkeessa projektipäällikkönä toimivaan Maarit Viljakaiseen.

Jo ensimmäisessä tapaamisessa ymmärrettiin, että kyse on muustakin kuin yksittäisestä hankkeesta tai siihen liittyvästä osaamisen lisäämisestä. Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia, Novalla on osaamisen kehittämisen tarpeet. Asian äärelle kootun tiimin yhteisellä pohdinnalla ne saatiin vastaamaan toisiaan vaikuttavalla tavalla.

Oma opintoryhmä johtamistaitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen

Ideanpoikasesta edettiin suunnitelmaluonnosten kautta valmiiksi koulutusratkaisuksi varsin rivakasti, osaamistarpeena lähiesihenkilöiden johtamistaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Avoimen yliopiston asiantuntijat pääsivät mukaan suunnittelemaan Novan osaamistarvekartoitusta. Näin saatiin tiiminä luotua mahdollisimman hyvin henkilöstön kohderyhmän osaamistarpeita kartoittava kysely, jonka tulosten perusteella oli helpompaa lähteä tarjoamaan koulutustuotteita.

Kyselyssä nousi esiin kohdennettuja tarpeita lähiesihenkilöstön työn tukemiseen, joten kauppatieteen ja johtamisen opintojen tarjoaminen oli luonteva ratkaisu.

”Meillä oli tarve saada oman henkilöstömme tarpeisiin suoraan osuvaa koulutusta ja siihen avoin vastasi. Ensimmäinen pilottiryhmä lähiesihenkilöitämme aloittaa opintonsa huhtikuussa eli varsin sujuvasti päästiin asioissa eteenpäin”, toteaa Lepikonmäki tyytyväisenä.

Mukana ryhmässä on Sairaala Novan lisäksi Jyväskylän kaupunginsairaala Novan ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen lähiesihenkilöstöä. Ryhmä on myös monialainen, mikä tuo toivottua verkostoitumista eri alojen välillä.

Vasemmalla kuvassa johtaja ylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine ja oikealla opetusylihoitaja Carita Lepikonmäki Sairaala Novasta yhdessä JYU avoimen yliopiston Pepper-robotin kanssa.

Jatkuva oppiminen ja opiskelu on mahdollista ihan jokaiselle

Novalaisille opinnoista kiinnostuneille järjestettiin maaliskuussa verkkovälitteinen infotilaisuus, jossa opintomahdollisuuksista kerrottiin lisää. Samalla käytiin läpi nykypäivän opiskelumuotoja ja niiden sovittamista työelämään. Kokeneet opettajat kertoivat esimerkkejä kurssien sisällöistä ja erilaisista suoritustavoista sekä novalaisille tarjottavasta mahdollisuudesta omaan pienryhmään.

”Me avoimen opettajat olemme täällä opiskelijoita varten ja tuemme opiskelijoita kaikin mahdollisin tavoin. Oppimisen mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä vaikka edellisistä opinnoista olisikin jo aikaa ja oma pärjääminen opinnoissa mietityttäisi”, kertoo johtamisen opettaja Piia Leppämäki avoimesta yliopistosta.

Asiakkaan kuuleminen ensiarvoisen tärkeää

Pitkin matkaa prosessissa oli oleellista kuunnella herkällä korvalla asiakkaan tarpeita. Huomionarvoista on, että Novalle ei tarjottu henkilöstön varsinaiseen substanssiosaamisen kehittämiseen liittyvää koulutusta vaan poikkitieteellisesti johtamisen koulutusta. Ilman tiivistä yhteistyötä novalaisten ja avoimelaisten kesken olisi ollut mahdollista, että tarjonta olisi keskittynyt vain esimerkiksi terveystieteisiin tai sosiaali- ja terveysalaan.

”Tämä on koulukirjaesimerkki asiakkaan kuuntelemisen tärkeydestä”, painottaa Maarit Viljakainen ja korostaa yhteistyön sekä verkostojen tärkeyttä. ”Yhdessä kehittäminen ja toistemme kuunteleminen on asiakaskokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Porukalla pohtiminen, asian jalostaminen ja verkostoihin luottaminen taitaa olla aika monelle meistä työn mielekkyyden tae”, Viljakainen jatkaa.

Lepikonmäki ja Viljakainen ovat sopineet juovansa pullakahvit huhtikuussa ensimmäisen pilottiryhmän aloitettua opintonsa.