Ymmärrä paremmin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus perheessä -opintojaksolla pääset perehtymään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ulottuvuuksiin perheessä sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista. Kaikille kiinnostuneille avoin kurssi on osa perheopintojen aineopintoja. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.9.2021.

Perhe on monille arjen perusyksikkö. Lisäksi työelämässä monilla aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja koulutusalalla kohdataan päivittäin erilaisia perheitä. Myös monet perheteemat, kuten perheiden koostumus ja vuorovaikutus, herättävät usein keskustelua niin julkisesti kuin yksityisestikin.

Perheopinnoissa saat ajankohtaista tutkittua tietoa aiheesta. Opintojen avulla ymmärrät paremmin perheiden monimuotoisuutta. Perheopinnot ovat monitieteisiä opintoja, joissa yhdistyy eri tieteenaloja kasvatustieteistä yhteiskuntapolitiikkaan.

Mitä ovat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden eri ulottuvuudet?

Perheopintojen opintojaksolla Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus perheessä (5 op) perehdytään teemaan sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista.

Lokakuussa 2021 alkavalla opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi polyamoriaan, intersukupuolisuuteen ja sukupuoli-identiteetin tutkimiseen. Tarkastelussa ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, mahdollisuudet heidän kasvunsa tukemiseen sekä perhepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset monimuotoisissa perheissä. 

"Käsittelemme kurssilla myös sitä, miten uskonto ja kulttuuritausta voivat vaikuttaa aihepiiriin liittyviin yksilöllisiin kokemuksiin", kertoo opintojaksoa luotsaava sosiaalityön yliopistonopettaja Minna Strömberg-Jakka.

Voit opiskella perheopintojen aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja, vaikket olisi vielä suorittanut perusopintoja. Kurssilla tutustutaan alan tutkimukseen ja tehdään aihetta käsitteleviä osatehtäviä, joissa edetään ohjatusti.

Ilmoittautuminen kurssille on avoinna 30.9.2021 saakka.