Sisu-pilotointi käyntiin toukokuussa taloustieteen opinnoissa

Avoin yliopisto aloittaa Sisu-järjestelmän pilotoinnin taloustieteen opinnoissa 2.5.2023 alkaen. Kokeilusta saamme tietoa niin järjestelmän käytännön toiminnasta ja käytöstä kuin käyttäjien kokemuksista. Opiskelijoiden ja henkilökunnan palaute otetaan huomioon kehittämisessä ja käyttöönoton toteuttamisessa.

Ohjeistukset Sisun käyttämiseen kohdennetaan pilotin aikana taloustieteen opiskelijoille opinto-oppaan, verkkosivujen ja oppiaineen oman viestinnän kautta. Taloustieteen opiskelijat näkevät avoimen opinto-oppaasta opintojaksokohtaisesti, mihin opintojaksoihin ilmoittaudutaan Sisun kautta.

Sisu on tarkoitus ottaa käyttöön myös muuhun avoimen yliopiston tarjontaan vähitellen. Pilotista toivotaan palautetta niin opiskelijoilta kuin oppiaineen edustajilta ja palaute otetaan huomioon palvelun kehittämisessä.

Pilotista tietoa kehittämiseen

”Olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme pilotoimaan Sisun toiminnallisuuksia taloustieteissä. Kuuntelemme herkällä korvalla käyttäjien kokemuksia. Olemme asettaneet tavoitteeksi kehittää toimintamme palautetta hyödyntäen ja yhteisöämme osallistaen. Tässä pilotissa tämä tavoite toteutuu hienolla tavalla”, avoimen yliopiston varajohtaja Merja Karjalainen summaa. 

Oppimisen ja koulutuksen digitalisaation ohjausryhmä tekee päätöksen laajan käyttöönoton aikaikkunasta kesäkuun alussa pilotista saatujen kokemusten perusteella

”Pilotoinnilla ja vaiheittaisella käyttöönotolla varmistetaan, että Sisu toimii toivotulla tavalla, ja sitä ehditään kehittää. Lisäksi saadaan varmistettua riittävät tukiresurssit käyttäjille”, koulutuspalveluiden suunnittelija Joanna Mäki-Valkama kertoo.

Sisu on jo käytössä Jyväskylän yliopistolla tutkinto-opiskelussa. Myös muut avoimet korkeakoulut ovat siirtymässä järjestelmän käyttöön, sillä kyseessä moderni ja tietoturvallinen kehittyvä järjestelmä. Esimerkiksi Aalto-yliopisto on jo ottanut järjestelmän käyttöön avoimessa yliopistossa.