Somen ammattimainen käyttö on oma taitonsa

Muuttuvan työelämän viestintä -kokonaisuus laajenee uudella somekurssilla. Uusi verkkokurssi keskittyy sosiaalisen median hyödyntämiseen työelämässä, organisaation tai henkilöbrändin näkökulmasta. Ilmoittaudu nyt!

Somen käyttö on monen elämässä läsnä joka päivä, arkinen kuin kaurapuuro. Mutta miten on työroolisi laita: Osaatko käyttää sosiaalista mediaa työnantajasi edustajana? Osaisitko laatia somestrategian? Tai erotutko eduksesi asiantuntijaprofiilillasi?

Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa -kurssilla kasvatetaan someosaamista: perehdytään sosiaalisen median viestintään ja kehitetään somestrategia esimerkiksi yritykselle, työpaikalle, yhdistykselle tai itselleen ammatillisen osaamisen näkökulmasta.

Ilmoittautuminen on käynnissä nyt, ja kurssi suoritetaan 23.10.–11.12.

”Tämä on Muuttuvan työelämän viestintä -kokonaisuuden kakkoskurssi. Ensimmäisellä, eli Virtaa viestintään työelämässä -kurssilla, aihetta sivuttiin mutta tässä siihen päästään syventymään toden teolla”, kertoo kurssin kehittäjä- ja opettajatiimin Reetta Niinisalo. Hän on suomen kielen ja kognitiotieteen maisteri ja opettaa Movissa kirjoitusviestintää.

”Sosiaalisen median viestintä on kaikenlaisen kirjoittamisen ja viestinnän lailla toimintaa, jossa pitää hallita monipuolisia taitoja. On toki hallittava kirjoittamisen perustaidot ja prosessit, mutta sen lisäksi on oltava selkeät tavoitteet, on ymmärrettävä kohdeyleisöään ja on ymmärrettävä kyseisen genren ja sosiaalisen kontekstin luonnetta, tyylejä ja viestintään liittyviä tapoja ja odotuksia”, Niinisalo kuvaa.

Osaatko tuoda asiantuntijuutesi esiin somessa?

Kurssilla voi valita keskittyvänsä sosiaalisen median viestintään joko organisaation tai henkilöbrändin näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan someviestintään käytännönläheisesti ja juuri työelämään keskittyen ja pohditaan, miten somen käyttöä varten asetetut tavoitteet voisi parhaiten saavuttaa.

Kurssilla voi myös valita, mihin sosiaalisen median alustaan sen ominaispiirteineen ja käyttötapoineen haluaa keskittyä tarkemmin omien tavoitteidensa perusteella.

”Kun somessa toimitaan työnantajan edustajana tai muuten työroolissa, on tärkeää osata miettiä myös somen ominaisia riskejä ja sitä, miten riskeihin varautuu. Se on oleellinen osa somestrategian suunnittelua, jota tällä kurssilla käsittelemme”, toteaa kurssin toinen kehittäjä ja vastuuopettaja Katja Kontturi, nykykulttuurin tutkimuksesta väitellyt Movin kirjoitusviestinnän opettaja.

Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa on Muuttuvan työelämän viestintä -opintojen toinen kurssi. Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, joten voit aloittaa vaikka suoraan some-teeman parissa – tervetuloa oppimaan!

Lue lisää