Syvenny sosiaalityöhön: Sosiaalityön aineopinnot (60 op) avoimessa yliopistossa

Sosiaalityön yliopisto-opinnot antavat eväitä auttamiseen. Ne tuovat tietoa ja osaamista sekä varmuutta ja ymmärrystä, joita ihmisten kohtaamien ongelmatilanteiden ratkaiseminen vaatii. Sosiaalityön aineopinnoissa pääset syventymään tähän tärkeään alaan.

Tieteeseen perustuva lähestymistapa ja ammatin käytännöllinen osaaminen kytkeytyvät sosiaalityön yliopisto-opinnoissa tiiviisti yhteen. Ne mahdollistavat rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen. 

Yliopistonopettaja Sirpa Tapola-Tuohikummun blogista saat tietoa ja näkemystä sosiaalityön osaamisen tarpeesta ja merkityksestä yhteiskunnassa.

Kehitä sosiaalityön osaamista joustavasti osaavassa ohjauksessa 

Avoimessa yliopistossa tarjottavat sosiaalityön aineopinnot sisältävät monipuolisia opiskelumateriaaleja kuten asiantuntijaluentoja, oppimista haastavia tehtäviä sekä ajankohtaista kirjallisuutta.  

Sisältöopinnoissa painottuvat sosiaalityön toimintaympäristöön, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin liittyvät opinnot. Opintoihin sisältyy myös tutkimuksellista osaamista vahvistavia opintoja, joita ovat menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari. Neljänkymmenen työpäivän mittaisella käytäntöjaksolla opiskelija harjoittelee sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön asiantuntijana toimimista. 

Aineopintojen suorittaminen sosiaalityön oppiaineessa on monelle myös harppaus kohti sosiaalityön ammattilaisuutta. Omaa ammatillisuutta ja asiantuntijuutta voi kehittää monella tavalla. Aineopintojen jälkeen tähtäimenä voivat olla tutkinto-opinnot, joihin voi hakea maisterihaun ja avoimen väylän haun kautta. Maisteri- ja väylähaun kriteerit julkaistaan vuosittain opintopolku.fi -sivustolla. Sosiaalityö on yksi väylähaun kohteista Jyväskylän yliopistossa. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla sosiaalityöntekijän ammattipätevyyden hankkiminen. 

Ilmoittautuminen sosiaalityön opintoihin onnistuu koska tahansa 

Sosiaalityön aineopintojen tekeminen edellyttää sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli taustallasi on sosionomin AMK-tutkinto, riittää että suoritat perusopintokokonaisuudesta kaksi jaksoa (yht. 10 op). Sosionomiksi valmistuneet saavat aineopinnoissa hyväksiluettua 10 opintopisteen verran opintoja.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa ja se on mahdollista myös työn ohella. Monet aineopintojen opintojaksot voi suorittaa omassa aikataulussa itsenäisesti opiskellen. Lisäksi tarjolla on lähiopetusta, verkossa työskentelyä sekä vuorovaikutuksellista opiskelua vertaisoppijoiden kanssa.  

Lähiopetusta opintokokonaisuuteen kuuluu kolmessa jaksossa. Lähiopetusta on tarjolla Helsingissä ja Jyväskylässä ja se ajoittuu viikonloppuaikoihin, perjantai-iltaan ja lauantaihin. Kokonaisuus sisältää myös aikaan sidottua verkko-opetusta.  

Koko opintojen ajan opiskelija saa oppimistaan ohjaavaa asiantuntevaa palautetta sosiaalityön yliopistonopettajilta.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin ja perusopintoihin voi ilmoittautua ympäri vuoden. Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille muodostuu 720 vuorokauden mittainen opinto-oikeus (noin kaksi vuotta) ilmoittautumispäivästä alkaen, mikä kattaa kaikki opintokokonaisuuden opintojaksot.  

Lue lisää sosiaalityön opiskelusta avoimessa yliopistossa.

Kuva: J.W. on unsplash