Taloustietoa terveydestä, koulutuksesta, työstä ja rahoituksesta: Taloustiede ulottuu eri aloille

Yleissivistystä ja peruskäsitteiden tuntemusta tarjoavan Taloustieteen peruskurssin jälkeen pääset pureutumaan alakohtaisiin talouskysymyksiin ja niiden vaikutuksiin oikeastaan kaikkialla yhteiskunnassa. Taloustieteen kurssit avoimessa yliopistossa ovat avoimet kaikille.

Oli kyse sitten sijoittamisesta, ympäristöstä, valtion taloudesta tai kuluttajien ostopäätöksistä, taloustiede pyrkii selittämään hyvin kattavasti maailmaa ympärillämme. Taloustieteen avulla etsitään parhaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja parannetaan markkinoiden toimintaa.

Velka, inflaatio, korko ja työllisyys ovat vain muutamia esimerkkejä ilmiöistä, joille taloustiede on antanut nimen ja jotka ovat nykyisin erottamaton osa jokaisen arkea ja yleisivistystä.

Avoimen yliopiston taloustieteen kursseilla pystyt luomaan vahvan perusosaamisen taloustieteen alalla ja toisaalta syventämään osaamistasi mm. koulutuksen, terveyden tai rahoituksen saralla.

Mitä taloustieteiden opinnoissa opiskellaan?

Taloustieteen peruskurssin voit käydä, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta taloustieteiden opiskelusta. Kurssilla käydään läpi taloustieteen peruskäsitteet ja työkalut. Peruskurssin tietoja hyödynnetään myös oppimistehtävässä ajankohtaisten ilmöiden selittämisessä.

Kurssin jälkeen voit syventää alan perusosaamista muilla taloustieteen kursseilla:

  • Koulutuksen taloustieteen kurssilla perehdytään koulutukseen investointina ja inhimillisenä pääomana. Mitä mieltä taloustieteilijät ovat vaikkapa oppivelvollisuuden pidentämisestä?
  • Terveystaloustieteessä tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannetilanteeseen, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä peruskysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös tärkeimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia
  • Minkä asioiden perusteella osakkeiden arvo määräytyy? Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot -kurssilla opit arvonmäärityksiä osakkeille ja rahoitusmarkkinoiden tärkeimpien toimijoiden tehtävät ja toiminnan
  • Johdatus rahoitukseen tarjoaa johdatuksen rahoituksen oppiaineeseen ja rahoitusmarkkinoihin. Kurssi esittelee rahoitusinstrumenttien hinnoittelun ja sijoitussalkun rakenteen valinnan teoriat, teoriat riskipitoisten instrumenttien hinnoittelusta ja rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden käsitteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat lisäksi yritysrahoituksen peruskysymykset, kuten yrityksen investointihankkeiden analysointi sekä rahoitusrakenteen ja osingonjakopolitiikan määräytyminen.
  • Työmarkkinat-kurssilla ratkotaan työttömyyden ongelmaa, sekä tarkastellaan perusteita palkanmuodostuksen takana. Mitä vaikutuksia palkkaeroilla tai syrjinnällä on työmarkkinoiden toimintaan?

Taloustieteen kurssien oiskelun voit aloittaa joustavasti läpi vuoden. Voit opiskella yksittäisiä osaamistasi tukevia kursseja tai tähdätä perusopintokokonaisuuteen. Tervetuloa kursseille oppimaan uutta tai syventämään aikaisemmin oppimaasi!

Lue lisää taloustieteestä JYU avoimessa yliopistossa

Linkki taloustieteen infovideoon: Infovideossa käydään läpi mitä on taloustiede, kuvataan kurssien sisältöjä ja kerrotaan suoritusjärjestyksestä.