Terveysteknologia edistää työtä ja hyvinvointia: Osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja tuleville osaajille

Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeisiin vastaava opintokokonaisuus kattaa nyt myös terveysteknologian näkökulman. Uuden Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä -kurssin voit opiskella osana alalle suunnattua henkilöstötyön ja johtamisen opintojen kokonaisuutta tai yksittäisenä kurssina. Opintokokonaisuuteen voit valita juuri sinun työtäsi tukevat kurssit.

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden kurssi Terveysteknologian mahdollisuudet sote-alalla (5 op) johdattaa teknologian hyötyihin, haasteisiin ja hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalan arjessa ja kehittämisessä.

”On tärkeää, että teknologisten ratkaisuiden tekemisessä ovat aktiivisesti mukana he, jotka ratkaisuita työssään päivittäin käyttävät. Siten saadaan teknologia sopimaan oikeasti arkeen”, sanoo kurssia kehittänyt vastuuopettaja Paula Puhilas.

Tämän opintojakson voi opiskella yksittäisenä kurssina tai osana Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta. Tätä kokonaisuutta opiskellessasi voit itse vaikuttaa opintojen laajuuteen, opiskelutahtiin ja kursseihin, joita opiskelet. Valitse siis omaan kokonaisuuteesi ne kurssit, jotka hyödyttävät sinua eniten – tai opiskele koko paketti.

Valmiuksia IT-kehityshankeissa toimimiseen

”Terveysteknologian mahdollisuudet sote-alalla -kurssilla opitaan teknologioiden perusteita ja käyttökohteita sekä arvioidaan ratkaisuiden soveltuvuutta työarkeen. Kurssilla käydään läpi muun muassa vaatimusmäärittelyn tekemistä, jotta opiskelija saa valmiuksia toimia IT-kehityshankkeissa alansa substanssiosajaana”, Puhilas kertoo.

Opinnot pitävät sisällään verkko-opetusta ja itsenäisiä tehtäviä. Kurssi on opiskeltavissa täysin verkon välityksellä. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti.