Terveystieteiden tarjonnassa mm. ravitsemuksen, kuntoutuksen ja terveysalan päätöksenteon teemoja

Millainen on hyvä ravitsemus? Millaisia kehittämishaasteita on sosiaali- ja terveysalalla? Kuinka kuntoutuksella tuetaan toimintakykyä? Terveystieteiden opiskelu antaa vastauksia ja tutkittua tietoa tärkeisiin hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskettaviin kysymyksiin – vaikkapa näillä lähiaikoina käynnistyvillä kaikille avoimilla kursseilla!

Terveystieteiden kiinnostavat kurssit käynnistyvät. Ilmoittaudu mukaan ja opi uutta muun muassa ravitsemuksesta, kuntoutuksen teemoista ja terveysalan päätöksenteosta. Tämän sivun kurssit ovat avoimet kaikille, mutta tarkista Kuntoutus ja terveystieteen kurssin esitietovaatimukset. Terveystieteiden opintotarjonnan löydät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Terveysalan ideat suunnitelmiksi ja todeksi: 
Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä -kurssi

Työskenteletkö terveyden edistämisen hankkeissa? Olisiko sinulla hyvä kehitysidea, jonka suunnittelu vaatisi paneutumista? Miten vakuuttaisit rahoittajat hyvällä projektihakemuksella? Miten arvioisit kehittämistyön tuloksia? Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä -opintojakso antaa sinulle lisäeväitä terveysohjelmien suunnittelu- ja arviointiprosessiin.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden aineopintoihin. Tälle kurssille ei ole esitietovaatimuksia. 

Kuntoutuksen käsitteet haltuun:
Kuntoutus ja terveystieteet -kurssi

Kuntoutus- ja terveystieteet -opintojakso (4 op) tarjoaa monipuolisen katsauksen kuntoutukseen ja toimintakykyyn. Verkko-opetuksena järjestettävällä jaksolla opit tarkastelemaan aihetta useasta näkökulmasta, tutustut alan käsitteisiin ja nivot oppimaasi käytäntöön oppimistehtävän avulla.

Terveys ja toimintakyky ovat olennainen osa elämänlaatua. Kuntoutus- ja terveystieteet -opintojaksolla (4 op) tutustut terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen teemoihin ja tutkimukseen. Opit ymmärtämään alan termejä ja erilaisia toimintakyvyn mittareita. Monipuolisten lähteiden avulla saat aiheeseen syvyyttä ja monipuolista näkökulmaa.

Tässä opintojaksossa edeltävinä opintoina edellytetään Toimintakyky ja kuntoutus -kurssi (KTEP006) sekä suositellaan Näyttöön perustuva terveydenhuolto -kurssi (KTEA018).

Katsaus sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon:
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko -kurssi

Tällä kolmen opintopisteen laajuisella opintojaksolla tutustut terveysaiheiseen päätöksentekoon sekä kuntatasolla että sosiaali- ja terveysaloilla. Opintojaksolla käsitellään sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisen haasteita, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, kunnallista päätöksentekojärjestelmää, sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä sekä laadunhallintaa päätöksenteossa.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden aineopintoihin. Tälle kurssille ei ole esitietovaatimuksia. 

Tutkittua tietoa parempaan ravitsemukseen:
Ravitsemus ja liikunta -kurssi

Ravitsemus ja liikunta -opintojaksolla (LLTY002, 6 op) käsitellään ravitsemus- ja ruokasuosituksia sekä suositusten taustaa ja tieteellisiä perusteita. Tärkeänä osa-alueena opintojaksolla on väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin.

Ravitsemus ja liikunta opintojakson suoritettuasi osaat kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit, ja osaat arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä. Opintojaksolla hahmotat ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa ja osaat ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa. Opit käyttämään ravintolaskentaohjelmaa ja tulkitsemaa saatuja tuloksia sekä tekemään tulosten perusteella yleistasoisia muutossuosituksia ruokavalion parantamiseksi.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden aineopintoihin. Tälle kurssille ei ole esitietovaatimuksia.