JYU:n tutkinto-opiskelija: Avoimessa suoritettujen opintojen rekisteritiedot Sisuun joulu-tammikuussa

Tuorein Sisu-järjestelmän päivitys mahdollistaa jatkossa myös avoimen yliopiston opintosuoritusten siirtymisen Sisussa ylläpidettävään opintorekisteriin. Alkuvaiheessa tietojen siirtymisessä on kuitenkin viivettä. Vuoden 2021 suoritustiedot näkyvät Sisussa viimeistään tammikuussa 2022.

Tutkinto-opiskelijoiden Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot eivät siirry välittömästi Sisun opintorekisteriin tutkinto-opiskelijoiden rekisterijärjestelmän vaihtuessa. Näin ollen avoimen opintorekisterissä olevat suoritukset eivät tällä hetkellä näy OmaOpintopolussa, vaan tiedot lähtevät päivittymään sitä mukaa, kun tietoja saadaan siirrettyä Sisuun. Opintosuoritustiedot ovat tallessa avoimen yliopiston rekisterijärjestelmässä ja ne siirretään Sisuun myöhemmin seuraavasti: 

  • Uudet opinnot, jotka tutkinto-opiskelijat suorittavat avoimessa yliopistossa 1.11.2021 jälkeen, siirtyvät Sisuun viiveellä sitä mukaa, kun avoimen yliopiston nykyisten opintorekistereiden tietoja siirretään vuoden 2021 tietojen osalta Sisuun. Siirtoa tehdään marras-tammikuun aikana.
  • Kaikki tutkinto-opiskelijoiden avoimessa yliopistossa suorittamat opintotiedot siirtyvät Sisuun viimeistään kevään 2022 aikana.

Jos tarvitset rekisteritiedon mm. valmistumista tai rahoitusta varten:

  • Mikäli olet valmistumassa ja tarvitset opintorekisteritiedon Sisuun ennen tammikuuta, ota yhteyttä oman tiedekuntasi opintopalvelutiimiin. 
  • Jos tarvitset tietoja suorittamistasi opinnoista rahoitusta tai toista korkeakoulua varten, voit pyytää rekisteriotteen avoimen yliopiston opintopalveluista HelpJYU:n kautta

Viive ei kosketa opiskelijoita, joilla ei ole tutkinto-opiskeluoikeutta Jyväskylän yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijoiden opintosuoritukset näkyvät normaalisti Korppi-järjestelmässä ja aiemmin Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Proma-järjestelmässä.

Pahoittelemme mahdollista viiveestä aiheutuvaa haittaa. 

Opintopalvelumme auttavat mahdollisissa kysymyksissä myös tähän aiheeseen liittyen.