Tilastokatsaus 2019: Palveluksessanne Suomen suosituin avoin yliopisto

Vuonna 2019 Suomessa tehtiin avoimia yliopisto-opintoja enemmän kuin koskaan aiemmin, yhteensä 420 693 opintopisteen verran (Vipunen). Niistä lähes 100 000 opiskeltiin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Se on suurin lukema suomalaisista yliopistojen joukossa. Tervetuloa pidettyjen ja hyödyllisten avointen yliopisto-opintojen pariin tänäkin vuonna.

Tuoreet tilastotiedot (Vipunen) vuodelta 2019 kertovat, että Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pitää paikkansa Suomen suosituimpana avoimena yliopistona opintopistekertymällä mitattuna.

Viime vuonna Jyväskylän yliopistossa ahkeroitiin avoimia yliopisto-opintoja yhteensä 98 784 opintopisteen verran. Se on 23,4 prosenttia viime vuonna Suomen avoimissa yliopistoissa suoritetuista opinnoista. Kaikkiaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja teki viime vuonna noin 15 914 opiskelijaa.

”Toimitamme jatkuu edelleen vahvana. Viime vuosi oli meille hyvä vuosi niin suoritettujen opintopisteiden kuin opiskelijamääränkin suhteen. Yhteensä noin 16 000 opiskelijaa on ollut palvelujemme parissa viime vuonna. Laajennamme opintotarjontaamme edelleen. Toiminnassa pidämme kiinni hyviksi ja toimiviksi todetuista käytännöistä, kuten laadukkaasta verkko-opetuksesta ja oppimista kehittävästä palautteesta. Avoin yliopisto-opetus Jyväskylässä on suunniteltu niin, että sen suorittaminen on pääosin mahdollista työn ohella opiskelijan itse valitsemassa tahdissa”, kertoo varajohtaja Merja Karjalainen Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta.

Opiskelijapalautteen mukaan joustavat ja monipuoliset opintomahdollisuudet, verkkoaineistojen saatavuus, asiantunteva opetus ja ohjaus sekä laadukas opettajan antama palaute olivat asioita, jotka edistävät opintoja avoimessa yliopistossa. 

Liki puolet kasvatusalan avoimista yliopisto-opinnoista Jyväskylästä

Kaikkiaan Suomessa suoritettiin viime vuonna 420 693 opintopistettä avoimissa yliopisto-opinnoissa, kun luku vuonna 2018 oli 354 143. Jyväskylän yliopistossa avoimia yliopisto-opintoja tehtiin viime vuonna noin viisi tuhatta opintopistettä vuoden 2018 opintopistekertymää enemmän.  

Kasvatusaloilla Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on selkeä ykkönen avoimissa yliopisto-opinnoissa. Kaikkiaan kasvatusalan opintoja suoritettiin avoimessa yliopistossa Suomessa 75 666 opintopisteen verran, mistä liki puolet, 34 625 opintopistettä, Jyväskylän yliopistossa. Myös humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja suoritettiin muita yliopistoja enemmän.  

Vipunen.fi -tilastotiedossa kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alat kuvataan yhdessä. Näistä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla vain kauppatieteiden alan opintoja, joiden alueella viime vuonna oli kasvua noin kymmenen prosentin verran. 

”Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien luominen edellyttää myös avoimelta yliopistolta uusien asioiden oppimista ja toiminnan uudistamista. Uusia, mielenkiintoisia ja ajankohtaisia opintoja on tulossa tarjolle tänäkin vuonna. Paraikaa teemme aktiivisesti töitä meillä paljon kiitosta saaneen ohjauksen kehittämiseksi yhä paremmaksi. Haluamme, että mahdollisimman moni onnistuu meillä opinnoissaan”, Merja Karjalainen sanoo.

Lähde:
Vipunen – Opetushallinnon tilastopalvelu. 2020. Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus.