Opi tilastotieteen perusteet joustavasti avoimessa yliopistossa

Hyödyllistä kaikille, välttämätöntä yliopistotutkintoa tavoitteleville. Avoimessa yliopistossa voit opiskella tilastotieteen johdantokurssin, Tilastomenetelmien peruskurssin ja SPSS-kurssin. Opiskele tilastotieteen kurssit joustavasti, valmentaudu psykologian pääsykokeisiin tai hae osaamista tutkielman tekemiseen. Tervetuloa tilastotieteen opintojen pariin avoimeen!

Tilastojen tulkinta ja suuren tietomäärän käsittely ovat osa nykyistä työelämää ja arkea. Mutta miten tilastoja tulkitaan oikein? Ja kuinka tietomassasta tuotetaan totuudenmukaisia esityksiä? Mikäli haaveilet yliopistotutkinnosta tai tutkielman tekemisestä, tarvitset myös tilastotieteen osaamista. Avoimesta yliopistosta saat sitä joustavasti, verkon välityksellä opiskellen.

Johdatus tilastotieteeseen -kurssi opastaa aiheen pariin. Sen lisäksi avoimessa yliopistossa voit opiskella Tilastomenetelmien peruskurssin ja SPSS-kurssin. Tilastotieteiden ja -menetelmien opintojaksot tarjoavat erinomaista tietoa mm. yliopistotutkintoon tähtääville sekä psykologian valintakokeeseen valmistautuville henkilöille. Näille tiedoille on tarvetta niin työelämässä kuin tutkimuksessa.

Johdantokurssi tuo tilastojen lukutaitoa kaikille

”Verkkokurssimme ykköstavoitteeksi voi sanoa alaa koskevien ennakkoluulojen murskaamisen. Tilastotiede ei ole tylsiä tilastoluetteloita. Tutkimusta tukevan osaamisen lisäksi kurssi kehittää kansalaisten tilastojen ja tilastografiikan lukutaitoa”, kertoo opintojakson opettaja Harri Högmander.