Homeroksesta Austeniin ja Dostojevskiin – Tutustu länsimaiseen kirjallisuushistoriaan verkkokurssilla

Mitä kirjallisuuden tyylikausia on olemassa? Kuinka Danten Jumalaisesta näytelmästä päästiin Kafkan Oikeusjuttuun? Miten yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat eri aikojen klassikkoteoksista? Ilmoittaudu verkon välityksellä suoritettavalle Länsimaisen kirjallisuuden historia -opintojaksolle ja ota selvää.

Tervetuloa tutustumaan kirjallisuuden eri tyylikausiin ja merkittävimpiin kirjailijoihin Länsimaisen kirjallisuuden historia -opintojaksolla (3 op). Kurssilla pääset lisäksi tarkastelemaan eri kirjallisuuslajien historiaa peilaten niitä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

On tavoitteenasi kirjallisuuden ja kulttuurin syvempää tuntemusta edellyttävä urapolku tai uuden oppiminen kirjallisuusharrastuksen parissa, tarjoaa kurssi eväitä siihen. Voit suorittaa kurssin täysin verkon välityksellä Moodle-verkko-opiskeluympäristössä, johon pääset kirjautumaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ne saat käyttöösi ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia, joten voit osallistua opintojaksolle, vaikkei sinulla olisi takana aiempia kirjallisuuden opintoja. Ilmoittaudu 26.5. mennessä!

Kirjallisuuden opinnoista yleissivistystä ja kulttuurintuntemusta

Opintojakso on osa kirjallisuuden perusopintokokonaisuutta, joka tarjoaa opiskelijalle kattavat perustiedot kirjallisuustieteestä, kirjallisuushistoriasta ja kaunokirjallisten tekstien analyysista.

Oppiaineena kirjallisuus on yleissivistävä, ja opinnot soveltuvat monipuolisesti sekä kirjallisuuden harrastajille että siitä ammatillisesti kiinnostuneille. Lisäksi ne ovat pakollinen osa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutusta.