Työn ja perheen yhdistäviä käytäntöjä kehittämään!

Mitä perheen ja työn yhteensovittaminen on? Kuinka sitä voi edistää? Verkon välityksellä suoritettava opintojakso tarjoaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä organisaatioiden perheystävällisyyden kehittämiseen.

Tuoreessa JYUnity-artikkelissa todetaan, että perheystävällisyys sekä perheen ja työn yhdistämistä tukevat käytännöt olisivat organisaatiolle todellinen kilpailuvaltti. Nämä teemat näkyvät usein puheen tasolla, mutta eivät kuitenkaan konkretisoidu yksilöiden ja heidän perheidensä arkea hyödyttäviksi käytännöiksi. 

”Organisaatioissa perheestä vedetään usein yhtäläisyysmerkki pikkulapsiarkeen, mikä on hyvin kapea näkemys. Myös omia vanhempia tai sukulaisia hoitavia työntekijöitä on paljon. Perheitä, vastuita ja elämäntilanteita on yhtä monia kuin on työntekijöitä”, tutkija Suvi Heikkinen sanoo JYUnity-artikkelissa.

Työn ja perheen yhdistämistä oppimaan

Mitkä ovat työn ja perheen yhteensovittamisen hyödyt ja haasteet? Kuinka sitä voisi edistää työelämässä? Kauppatieteen Työn ja perheen suhde -opintojaksolla (4 op) tarkastellaan tätä tärkeää aihetta muun muassa yksilön, yhteiskunnan, organisaation ja johtamisen näkökulmista. Verkon välityksellä suoritettava opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja tarjoaa ymmärrystä työelämän joustavien ratkaisujen hakemiseen.

”Työn ja perheen suhde kurssilla keskitytään nimensä mukaisesti työn ja perheen suhteeseen eri näkökulmista. Kurssin sisällöissä ja tehtävissä huomioidaan niin yksilön, yhteiskunnan kuin organisaatioidenkin rooli toimivan työ-perhesuhteen saavuttamiseksi. Opiskelijat pohtivat sekä itsenäisesti että pienryhmissä miten työ-perhesuhdetta johdetaan ja tulisi johtaa nykytyöelämässä. Lisäksi opiskelijat kehittävät perhemyönteisiä ohjeita organisaatioille”, kuvailee kurssista vastaava opettaja, KTT Emilia Kangas.

Hän kertoo, että kurssin opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä etenkin pienryhmätyöskentelyyn, jossa eri elämäntilanteista tulevat opiskelijat tuovat omat kokemuksensa mukaan keskusteluihin ja näin rikastavat yhteistä oppimista. 

Vastuullisuuden näkökulmia johtamisen opinnoissa

Vastuullisuus on läpileikkaavana teemana johtamisen alan opinnoissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Tarjonnassa ovat henkilöstöjohtamisen perusopinnot ja johtamisen aineopinnot.

"Syvempi ymmärrys ihmisten johtamisesta, työhyvinvoinnin merkityksestä, eettisestä johtamisesta sekä avoimesta vuorovaikutuksesta auttaa organisaatioita toteuttamaan vastuullista henkilöstöjohtamista", toteaa kauppatieteiden yliopistonopettaja Piia Leppämäki.

Ennakkotietona tulevista opinnoista: Keväällä 2022 aukeaa uusi Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuus, jossa työelämässä toimivat voivat laajentaa ja syventää osaamistaan monitieteellisesti kauppatieteiden lisäksi luonnontieteiden, filosofian ja psykologian näkökulmista. Pysy kuulolla!