Kuinka tukea etätyössä onnistumista? Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi tarjoaa tietoa työtyytyväisyyden edistämiseen ja työuupumuksen ehkäisemiseen

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestystekijä. Työelämän nopeat muutokset haastavat hyvinvointia, mutta hyvällä johtamisella voidaan tukea työntekijöiden voimavaroja. Ilmoittaudu mukaan JYU avoimen Työhyvinvoinnin johtaminen -opintojaksolle ja kehitä osaamista, jota nykyaikaisissa organisaatioissa tarvitaan.

JYU avoimen yliopiston Työhyvinvoinnin johtaminen -opintojaksolla (6 op) tarkastelet, miten työhyvinvointia voidaan johtaa organisaatioissa. Lähestyt aihetta niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnan erilaisista näkökulmista.

”Jakson tavoitteena on laajentaa opiskelijan käsitystä työhyvinvoinnista. Vaikka virkistyspäivillä ja liikuntaseteleillä on oma tärkeä roolinsa, on työhyvinvoinnin kannalta ensisijaisen tärkeää, että arkisessa työssä jokaisella on hyvä olla. Se tarkoittaa, että työn vaatimukset ja työntekijän voimavarat ovat tasapainossa. Työntekijällä täytyy säilyä hallinnan tunne”, yliopistonopettaja Piia Leppämäki sanoo.

”Varsinkin etätyöaikana organisaatioiden tulee huolehtia, että työntekijät voivat hyvin. Joustoa ja tukea esimerkiksi työn ja vapaa-ajan erottamiseen on tärkeä tarjota. Lisäksi lähijohtajien tulisi muistaa, että myös etänä voi olla läsnä työntekijöiden arjessa – mitä kuuluu, miten menee ja missä voisin auttaa, ovat erityisen tärkeitä kysymyksiä etätyössä”, Leppämäki korostaa.

Työkaluja työhyvinvoinnin edistämiseen ja johtamiseen

Opintojaksolla opit muun muassa tunnistamaan, millaisia vaikutuksia johtajuudella, työyhteisötaidoilla ja työelämän muutoksilla on työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

”Hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa organisaatioiden menestyksessä. Alan keskeisiin teorioihin ja tutkimukseen pohjautuva opintojakso tarjoaa jäsennellyn kokonaisuuden työhyvinvoinnista ja sen johtamisesta. Se tarjoaa työkaluja paitsi oman työhyvinvoinnin kehittämiseen, myös sen johtamiseen organisaatiossa”, kuvaa apulaisprofessori ja akatemiatutkija Monika von Bonsdorff.

Opiskele joustavasti verkossa

Opintojakso on suoritettavissa joustavasti verkossa lokakuun 2021 alkuun asti. Kurssi koostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä, joissa pääset harjoittelemaan muun muassa työhyvinvointisuunnitelman laatimista. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

”Jaksolla tarjotaan myös verkkovälitteinen ja vuorovaikutteinen ohjaustapaaminen opettajan ja muiden opiskelijoiden kesken. Verkko-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita selviämään tehokkaammin opintoihin liittyvissä haasteissa. Oikea-aikainen ja sopiva ohjaus tukee jakson suorittamista ja opiskelijan hyvinvointia sen aikana”, kertoo yliopistonopettaja Tuisku Takala.

Opintojakso kuuluu johtamisen aineopintoihin. Huomioithan, että sinulla tulee olla suoritettuna joko Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) tai Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op), ennen kuin voit ilmoittautua opintojaksolle. Lue lisää esitiedoista ja ilmoittautumisesta opinto-oppaastamme.