Työn ja perheen suhde -jaksolta tietoa joustavien ratkaisujen kehittämiseen

Mitä perheen ja työn yhteensovittaminen on? Mitä siitä tiedetään tutkimustiedon valossa? Tammikuussa alkava täysin verkon välityksellä suoritettava opintojakso tarjoaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä organisaatioiden perheystävällisyyden kehittämiseen.

Mitkä ovat työn ja perheen yhteensovittamisen hyödyt ja haasteet? Kuinka sitä voisi edistää työelämässä? Tuore Väestöliiton perhebarometri vahvistaa, että työn ja perheen yhteensovittamiseen kaivataan Suomessa lisää joustavuutta.  Aihe oli tapetilla tammikuisessa Lapsifoorumissa, jossa etsittiin siihen toimivia keinoja työnantajien ja työntekijöiden keskustelussa.

Tammikuun lopussa käynnistyvällä kauppatieteen Työn ja perheen suhde -opintojaksolla (4 op) tarkastellaan tätä tärkeää aihetta muun muassa yksilön, yhteiskunnan, organisaation ja johtamisen näkökulmista. Ilmoittaudu kurssille 21.1. mennessä.

Täysin verkon välityksellä suoritettava opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja tarjoaa ymmärrystä työelämän joustavien ratkaisujen hakemiseen. Jakso palvelee erityisesti HR- ja johtotehtävissä toimivia sekä niihin tähtääviä.

  • Esitietovaatimuksena on Johtaminen ja johtajuuden perusteet -kurssin sekä Henkilöstöjohtaminen-kurssin suorittaminen. 
  • Jakso on osa sekä henkilöstöjohtamisen perusopintoja että johtamisen aineopintoja.

”Työn ja perheen suhde -opintojaksolta saat tuoretta tutkimustietoa sekä ideoita oman organisaation perheystävällisyyden kehittämiseksi. Opetusmuotona ovat verkkolukupiiri ja itsenäinen oppimistehtävä, jotka mahdollistavat kokemusten ja ajatusten vaihtamisen toisten opiskelijoiden kanssa sekä toisaalta omien ajatusten ja kehitysideoiden työstämisen”, kertoo kauppatieteen yliopistonopettaja Piia Leppämäki.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Työn ja perheen suhde -opintojaksolle.

Kuva: Sandy Millar