Työvälineitä maahanmuuttajien opettamiseen

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla useita opintoja, joista voivat hyötyä muun muassa ne, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa. Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) perus- ja aineopinnot tarjoavat välineitä kaikille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi välineitä voi kartuttaa esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa sekä sosiaalityön aineopinnoissa.

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Perusopinnot antavat S2-opetuksen käytännön näkökulmien lisäksi hyvät pohjatiedot suomen kielestä ja sen käytöstä, asemasta ja tulevaisuudesta monikielistyvässä yhteiskunnassa. Aineopinnot syventävät ja laajentavat ymmärrystä kielen oppimisesta, opetuksesta ja arvioinnista. Ne tarjoavat tuoreeseen tutkimukseen perustuvia avaimia kielelliseen tukeen ja kielenopetukseen.

Tarjolla on myös yksittäisiä opintojaksoja, joilla voi fokusoida esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Lähiopetusta järjestetään sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös pääosin etäopiskellen. Voit ilmoittautua opintoihin koko vuoden ajan.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia sekä sosiaalityö

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopinnot (60 op) ovat osa sosiaalityötekijän pätevyyteen johtavia opintoja. Näissä opinnoissa hankittu osaaminen tarjoaa välineitä mm. niille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa.

Perusopinnot ovat aineopintojen pohjaopintoja ja antavat yleisiä valmiuksia toiseuden kohtaamiseen. Sosiaalityön aineopinnot antavat mm. valmiuksia jäsentää sosiaalityön käytäntöjä, toimintaympäristöjä ja sosiaalisia ongelmia.

EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka 5 op  ja EKTA 180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti 5 op  - jaksojen teemoja ovat yleisinhimillisyys, ihmisoikeudet, rasismi (ihmisyyden kieltona), monikulttuurisuus, globalisaatio sekä kulttuurisen identiteetin rakentuminen.