Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen haltuun: Uusi maksuton verkkokurssi on avattu

Tieteellinen tekstikö hankalaa? Ota se haltuun. Opit kyllä! Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 -kurssi opastaa tieteellisen kirjoittamisen ja lukemisen sekä kriittisen ajattelun maailmaan konkreettisesti. Kurssi on jatkoa suositulle oman opiskelun suunnitteluun ohjaavalle maksuttomalle avoimen yliopiston kurssille.

Tieteelliset työskentelytavat ja kriittinen ajattelu ovat asioita, jotka oppii toimimalla tieteen parissa - vaikkapa opiskellen. Hyvät akateemiset taidot edistävät opintoja ja ymmärrystä. Niitä voi kehittää avoimen yliopiston uudella maksuttomalla verkkokurssilla, joka on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

”Usein opintojen alussa tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen tuntuvat haastavilta. Se on normaalia. Opintojen edetessä ja akateemisten taitojen kehittyessä tieteellisistä työskentelytavoista tulee sujuvampia ja tieteen vaatimasta kriittisestä ajattelusta yhä luontevampaa. Tämä auttaa myös opintojen etenemisessä”, sanoo Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 -kurssin kehittäjiin kuuluva yliopistonopettaja PsT Annamaija Oksanen

Ajattelutapa kohti parempaa tietoa ja kommunikointia

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 -kurssi on jatkoa aiemmin avatulle suositulle kurssille, jolla pohditaan opintojen suunnittelua ja niiden sovittamista osaksi arkea erilaisissa elämäntilanteissa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja opiskeltavissa verkkovälitteisesti ympäri vuoden.

Nämä kaksi kurssia muodostavat erinomaisen startin avoimen yliopiston opinnoille tai tukevat opiskelua opintojen myöhemmässä vaiheessa. Orientaatiokurssit voit käydä, vaikkei akateemisia opintosuunnitelmia vielä olisi. 

Uusi kurssi tarjoaa hyvä pohjan tieteellisen ajattelutavan kehittämiseen. Kurssin videopuheenvuoroista saat tietoa ja pohdittavaa akateemisesta maailmasta. Kurssin harjoituksissa kehität sen opinnoissa tarvittavia taitoja konkreettisesti.

”Tieteellisessä ajattelussa on arkiajattelua laaja-alaisempi kriittinen tarkastelutapa, järjestelmällisyys ja käsitteellisyys. Lisäksi tieteellinen tieto on julkisesti arvioitavissa. Sen avulla kuljemme kohti parempaa tietoa, maailmankuvaa ja totuutta. Ne ovat edellytyksiä hyvälle kommunikaatiolle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille”, kuvaa avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen

Hän toteaa, että akateemiset ajattelutaidot kehittyvät itsetutkiskelun, yhdessä opiskelun sekä akateemisen kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Näihin uusi maksuton verkkokurssikin opastaa ja kannustaa. 

Älä lue vain kannesta kanteen, ajattele kriittisesti

Kurssin sisällöissä pääsevät ääneen niin yliopistonopettajat kuin opiskelijatkin. Avoimen yliopiston opiskelija Milja Mehtonen kertoo kehittyneensä yliopisto-opintojen aikana muun muassa tiedon hankinnassa ja tieteellisten tekstien ymmärtämisessä. 

”Sisällön omaksumista helpottaa paljon se, että on opetellut lukemaan oikein: ettei lue vain kannesta kanteen, vaan osaa hyödyntää muun muassa väliotsikoita ja tiivistelmiä. Ja että antaa itselleen aikaa siihen. Välillä tieteellisen tekstin lukeminen ottaa oman aikansa”, Mehtonen sanoo.

Yksi Orientaatio jatkuvaan oppimisen 2 -kurssin opettajista, FT Kosti Joensuu, pohtii kurssin videoissa muun muassa kriittisen ajattelun merkitystä. Hän toteaa, että kriittisyys on tärkein ajattelun taito ja tieteellisen ajattelun ydintä.

”Kriittinen ajattelu on tavanomaisten ja vallitsevien ajattelutottumusten ja käsitysten kyseenalaistamista ja perusteiden kysymistä. Tieteellinen lukeminen kehittää akateemista ajattelutaitoa. Sekä lukeminen että kirjoittaminen kuuluvat ajattelutaitoon. Voisi sanoa, että kirjoittaminen, ajatteleminen ja lukeminen ovat toisilleen kuuluvia asioita”, Joensuu toteaa.