UusioUra: yksilöllistä urapolkua rakentamassa

Antoisa päivä UusioUra-tapahtumassa Kaapelitehtaalla muistutti niistä voimavaroista, joita on uutta uraa tai paikkaa työelämässä etsivissä ihmisissä. Osaamisen kehittäminen on osa nykyistä urapolkua. Sitä kannattaa tehdä itseä johtaen.

UusioUra-tapahtuman avannut työministeri Jari Lindström totesi, että nyt ollaan todella tärkeän asian äärellä. Kyseessä oli yli 45-vuotiaille suunnattu rekrytointi- ja uravalmennustapahtuma. 

”Mahdollisuuksien maailma on laventunut työelämässä. Työuran varrella kertynyt kokemus on vahvuus”, hän toteaa.  

Aina uuden uran löytäminen ei ole helppoa. Lindström kannusti ihmisiä oman osaamisen tarkasteluun ja haastamiseen sekä avarakatseisuuteen. Kouluttautumisen mahdollisuudet ovat yhä joustavammat, mistä Lindström nosti esiin oppisopimuskoulutuksen esimerkin. Sen avulla saadaan siirrettyä eteenpäin myös kokemuksen kerryttämää osaamista ja hiljaista tietoa.

UusioUra_03.JPG

Joustavuus on tärkeä näkökulma myös avointen yliopisto-opintojen kehittämisessä ja tarjonnassa. 

”Tarvitaan malleja, joka tekee jatkuvasta uuden oppimisesta helppoa meille jokaiselle. Osaamista on päivitettävä myös työssä ollessa. Sitä ei pidä pelätä”, Lindström sanoo. 

Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvallin esitys yli 45-vuotiaita työnhakijoita koskevista tilastoista vahvisti tätä viestiä. Viime aikoina Uudenmaan alueella tässä ikäryhmässä on tapahtunut huomattavaa positiivista kehitystä tämän ikäryhmän siirtymisessä työmarkkinoille.  

”Osaamisen vahvistamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Palveluiden, jotka tukevat osaamisen kehittämistä, tulee olla helposti saatavilla, jotta mahdollisimman moni saadaan mukaan työmarkkinoille”, hän sanoo.

Jokainen voi rakentaa yksilöllisen urapolkunsa 

Uutta uraa etsivä ja osaamistaan kehittävä ihminen on yksilö, jolla on oma taustansa ja mielenkiinnon kohteensa. Nopeasti muuttuva ympäröivää maailmaa katsoessa voi tuntua, että osaamisen kehittämistä olisi valtavasti.   

”On tärkeää ymmärtää ympäröivää maailmaa ja sitä mitä ympärillä tapahtuu. Kaikkein tärkeintä on hahmottaa mitä minä itse olen sen keskellä ja kuinka minä positioin itseni muuttuvaan maailmaan”, kertoo yliopistonopettaja KT Kirsi Saurén.  

Saurén piti UusioUrassa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston puheenvuoron opiskelumotivaatiosta ja itsensä johtamisesta. Työssään hän opettaa henkilöstöjohtamista ja aikuiskasvatustiedettä

On tärkeää antaa itselleen lupa vaihtaa suuntaa ja luoda uusia polkuja. Työkokemusta tulee tarkastella pääomana, jonka päälle tai kylkeen alan kehittämään itseään. 

”Meidän ei tarvitse kilpailla nuorten kanssa, vaan rakentaa omaa osaamista ja yksilöllistä urapolkua. Jokainen pystyy siihen. Haluaisin, että ihmiset kysyisivät itseltään: Mitä minä haluan”, Saurén sanoo. 

Se on itsensä johtamisen ja motivaation ylläpitämisen keskeinen kysymys ja myös hyvinvoivan yksilön tai työntekijän perusta. Oma mielenkiinto ja tahto johtaa pitkäjänteisten ja kestävien valintojen äärelle.  

”Ala johtaa itseäsi ennen kuin algoritmi tai muu ulkopuolinen rakenne alkaa johtaa sinua”, Saurén kehottaa.

JYU avoimen yliopiston puolesta lämmin kiitos kaikille UusioUrassa tapaamillemme ihmisille! Toivottavasti tapaamme teitä jatkossakin osaamisen kehittämisen parissa.

UusioUra_02.JPG