Uutta syksyn opintotarjonnassa: mm. tekoälyn perusteita, kestävää kehitystä, taloustiedettä ja oppia ihmisen ikääntymisestä

Avoimen yliopiston opintotarjontaan tulee syksyllä monia uutuksia. Tutustu syksyllä alkaviin uusiin opintoihn ja raivaa niille aikaa kesänjälkeisestä kalenteristasi.

Uutta syksyllä: 

Avoimen yliopiston syksyllä avautuvaan opintotarjontaan nousee useita ajankohtaisia ja kiinnostavia uutuuksia. Mikä kurssi sopisi sinun suunnitelmaasi? Vai innostutko tekemään opintokokonaisuuksia?

Yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa tarjolla on myös Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin, josta voit valita opinto-ohjelmaasi juuri sinua kiinnostavat opintojaksot. Vastaavalla tavalla tarjonnassa on monitieteiset opinnot: Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus.

Kaikki avoimen yliopiston opinnot ovat avoimet kaikille, joten todellisuudessa opintotarjontamme onkin laaja ja monialainen opintotarjotin. Poimi oma opintokombosi ja ilmoittaudu mukaan!

Syksyn uutuuksia päivitämme opintotarjonta-sivullemme kesän kuluessa. 

Tutustu avoimen yliopiston koko opintotarjontaan.

Informaatioteknologiaa ja taloustiedettä

Informaatioteknologian tiedekunnan opintoja tulee avoimen yliopiston tarjontaan nyt ensimmäistä kertaa. Luvassa on kaksi opintojaksoa, jotka sopivat kaikille alasta riippumatta. Tekoälyn perusteita ja sovelluksia sekä Johdatus robotiikkaan tarjoavat tietoa ja ymmärrystä teknologisesta kehityksestä, joka vaikuttaa laajasti eri aloilla.

Johdatus robotiikkaan 2 op opintojakso suoritetaan etäopiskellen verkkokurssilla. Ilmoittautuminen verkkokurssille alkaa 1.8.2019. Tutustu Johdatus robotiikkaan -opintojaksoon 

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia 2 op opintojakso suoritetaan myös etäopiskellen. Tarkempia tietoja opintojakson aikataulusta ja sisällöistä löydät verkkosivuiltamme elokuun aikana.

Mitä taloudessa tapahtuu ja miten se muuttaa maailmaa? Taloustieteen perusopintokokonaisuus palaa avoimen yliopiston tarjontaan pienen tauon jälkeen. Tämä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opintoihin kuuluva kokonaisuus tarjoaa läpileikkauksen taloustieteen käsitteistä ja teorioista. Näillä tiedoilla voit vaikkapa aloittaa matkasi talousguruksi. 

Kauppakorkeakoulun opinnoista uutuutena tarjoamme myös viestinnän johtamisen Corporate Reputation and Crisis Communication -opintojakson. Jos organisaatioiden tai liiketoiminnan maine ja kriisiviestintä mietityttävät, ilmoittaudu mukaan. Kurssin asiat kannattaa opiskella hyvissä ajoin: tositilanteessa on sitten toiminnan, ei opiskelun, aika.

Kestävää kehitystä monitieteisesti

Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -monitieteiset opinnot on ajankohtainen osaamiskokonaisuus, josta voit valita sinulle sopivimmat opinnot. Näissä opinnoissa yhdistyy biotieteiden, kemian, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden alojen opintojaksoja, jotka tarjoavat laaja-alaisen näkökulman kestävään kehitykseen ja ympäristövastuullisuuteen. 

Osaamista vanhustyöhön, ymmärrystä ihmisen ikääntymisestä

Gerontologian opintotarjontamme laajentuu! Syksyllä avaamme mahdollisuuden gerontologian aineopintoihin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Perusopinnot ovat jo tarjonnassamme, joten jatkossa voit suorittaa meillä gerontologiaa aineopintoihin saakka. Tämä oppiaine tarjoaa monitieteisen näkökulman ihmisen ikääntymiseen. Gerontologian osaamista tarvitaan ja sitä voi soveltaa suunnittelussa ja käytännön työssä lukuisilla eri aloilla, jotka koskettavat vanhuutta.

Toinen uutuus ihmisen ikääntymisen alueella on Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin, jossa yhdistyy yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja. Nämä opinnot tarjoamme yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa. Voit valita opintotarjottimelta ohjelmaasi juuri ne opinnot, jotka täydentävät osaamistasi parhaiten. 

Johdatus tilastotieteeseen 

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on syksystä 2.9.2019 alkaen Johdatus tilastotieteeseen 2 op  -opintojakso, jota tarvitaan useilla eri aloilla osaamisen laajentajana ja opintojen olennaisena pohjatietona. Saat tämän kurssin opintosuunnitelmiisi joustavasti avoimen yliopiston kautta. 

Tutustu Johdatus tilastotieteeseen -opintojaksoon 

Jyväskylän lähikuntien avoin yliopisto-opintotarjonta: Jämsä ja  Äänekoski

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tuo korkeakouluopintoja tarjolle muutamiin kuntiin Keski-Suomen alueella yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Jämsässä, Äänekoskella ja Keuruulla on tarjolla avoimia yliopisto-opintoja aiemmin tehtyyn tarvekartoitukseen perustuen. Opintojen toteutus vaihtelee paikkakunnittain. 

Äänekoskella: 

Syksyllä Äänekoskella alkaa paikallisesti toteutettuna Erityispedagogiikan perusopinnot sekä kaksi opintojaksoa: Sosiaalityön johdanto ja Työelämän viestintä. Erityispedagogiikan perusopinnoissa paikalline ohjaus ja ryhmä tarjoavat erinomaisen tuen ja tsemppauksen opintoihin. Erityispedagogiikan opinnot tarjoavat hyvän tausta mm. kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen aloilla toimimiseen. 

Tutustu tarkemmin Äänekosken avointen korkeakouluopintojen tarjontaan. 

Jämsässä: 

Voit aloittaa Jämsässä psykologian perusopintokokonaisuuden suorittamisen avoimina yliopisto-opintoina. Opinnot voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina paikallisen ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana. Jämsän psykologian opinnoissa yliopistonopettajana ja paikallisen ryhmän ohjaajana toimii yliopistotutkija, psykologian dosentti Kati Vasalampi. Nämä opinnot tarjoamme yhteistyössä Jämsän kristillisen kansanopiston kanssa. 

Jämsässä on tarjolla syksyllä myös Tieteen etiikka -opintojakso.

Tutustu Jämsän avointen yliopisto-opintojen tarjontaan.