Uutta opintotarjonnassa: Liikuntapsykologian aineopinnot

Liikuntapsykologian perusopinnot saavat jatkokseen alan aineopinnot. Opinnoissa saat tutkimustiedon ja käytännön kautta ymmärrystä ihmisten toiminnasta, vuorovaikutuksesta ja kehityksestä urheilun ja liikunnan saralla. Aineopintojen opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2020 alkaen.

Suositut liikuntapsykologian perusopinnot pysyvät Jyväskylän avoimen yliopiston tarjonnassa, ja uutena tarjolle tulevat liikuntapsykologian aineopinnot.

Liikuntapsykologian aineopinnoissa syvennytään psyykkiseen valmennukseen, ryhmäilmiöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, johtajuuteen ja vastuunottoon, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, käyttäytymisen muutokseen ja motivoivaan liikunnanohjaukseen. Aineopintoihin voi ilmoittautua perusopintojen jälkeen.

”Liikuntapsykologiasta on hyötyä esimerkiksi valmennustehtävissä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä  fysioterapeutin työssä”, koulutuspäällikkö Susanna Nummi kertoo.

Liikuntapsykologian opinnot 1.8.2020 alkaen

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot ovat tarjolla Jyväskylän avoimessa yliopistossa lukuvuosina 2020–2023. Kun olet tehnyt liikuntapsykologian perusopinnot (25 op), olet tervetullut jatkamaan liikuntapsykologian opiskelua aineopintoihin (35 op).

Osa uuden opetussuunnitelman mukaisista liikuntapsykologian aineopintojen opintojaksoista tulee tarjolle jo syyslukukauden 2020 aikana ja osa vasta kevätlukukauden 2021 aikana. Aikataulut ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan kesäkuussa avoimen yliopiston verkkosivuilla.

Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan opintojakson suoritustapaan. Suoritustavat ovat opintojaksosta riippuen verkkotentti, oppimistehtävä, lähi- tai verkko-opetus tai näiden yhdistelmä. Opintojaksojen hinta on 15 euroa / opintopiste.