Uutta väyläopiskelussa IT-tiedekunnassa, kauppakorkeakoulussa ja saksan opinnoissa

Haaveiletko yliopistotutkinnosta? Tulevana lukuvuonna avoimen väylällä opiskelun mahdollisuudet ovat taas aiempaa paremmat. Jyväskylän yliopistossa avoimen väylän paikkamäärä kasvaa kauppakorkeakoulussa. IT-tiedekunnan väyläopintojen opiskelun mahdollisuus on nyt yhä joustavampaa. Ja saksan kielen osaajat voivat hyödyntää näyttöreittiä tutkinto-opintoihin. Muista myös maksuhyvityksen mahdollisuus väyläopinnoissa.

Jyväskylän yliopiston väyläopiskelun mahdollisuudet paranevat. Tutkinto-opiskelupaikkoja on vuosittain tarjolla avoimen väylän kautta noin 300 opiskelijalle, ja väyliä on tarjolla kaikissa kuudessa tiedekunnassa. Avoimen väylän haku tarkoittaa hakemista tutkintokoulutukseen perustuen avoimessa yliopistossa suoritettuihin opintoihin. Väyläopiskelu alkaa siis avoimesta.

Taloustieteiden väyläpaikkamäärä kasvaa

Tulevana lukuvuonna paikkamäärä lisääntyy viidellä kauppakorkeakoulussa taloustieteen hakukohteessa. Lukuvuonna 2023-24 kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelman hakukohteessa voidaan valita avoimen väylän hausta 65 opiskelijaa ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelman hakukohteessa 10 opiskelijaa tutkinto-opintoihin tiedekuntaan.

Joustavuutta IT-tiedekunnan väyläopintoihin

Informaatioteknologian tiedekuntaan on kevään 2024 haussa tarjolla kolme väylää, ja kaikkien niiden opinnot ovat tarjolla syksystä 2023 alkaen joustavasti avoimen yliopiston verkko-opintoina. Opintoja voi halutessaan täydentää myös tiedekunnan tarjoamilla erillisillä opinnoilla

IT-väylien kautta kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan tutkinto-opintoihin. Lisätietoja IT-tiedekunnan avoimen väylistä ja väylähausta saat niiden omilta sivuilta:

Saksan osaajaksi! Huomasithan näyttöreitin?

Saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opintoihin on mahdollisuus hakeutua Jyväskylän yliopistossa ns. näyttöreitillä opiskelemalla maksuton Deutsch für die Zukunft -verkkokurssi. Kurssilla hyväksytysti suoritettu näyttötehtävä korvaa todistusvalinnan ja valintakokeen hakukelpoisille hakijoille. Opiskelijan on mahdollista hakeutua näyttöreitin kautta joko kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan.

Deutsch für die Zukunft -kurssin opiskelu edellyttää peruskielitaitoa saksan kielessä, esimerkiksi lukion saksan opinnoissa. Tarkempaa tietoa näyttöreitistä saat kurssikuvauksesta sekä kurssille ilmoittauduttuasi kurssin vastuuopettajalta.

Välivuosi vai väylävuosi?

Tee välivuodesta väylävuosi ja opiskele tutkintotavoitteisesti avoimessa yliopistossa. Väyläopintoja voit opiskella joustavasti myös vaikkapa työn ohella. Väyläopintoja opiskelemalla edistät jo yliopistotutkintoasi: opiskelet valitsemasi hakukohteen opintoja, jotka kuuluvat myös tutkintokoulutukseen.