Uutuus: Johdatus robotiikkaan (2 op)

Robotiikan perusteiden kurssi johdattaa opiskelijat robotiikan maailmaan. Syksyllä 2019 avoimessa yliopistossa alkavalla opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia, vaan se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa pääsee tutustumaan tulevana syksynä robotiikan saloihin. Johdatus robotiikkaan -opintojakson (2 op) suorittamiseen ei tarvitse olla erityistä teknologista osaamista tai muita esitietoja, vaan kurssi sopii kaikille tiedonjanoisille johdannoksi robotiikkaan.  

Kurssilla opiskellaan, miten robotiikkaa jaotellaan sekä millaisia käyttömahdollisuuksia ja haasteita robotiikkaan liittyy. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin verkkoluentoina ja -tehtävinä.  

Opintojakson opettaja Pasi Hänninen kertoo, että ensimmäisellä toteutuskerrallaan opintojakso herätti paljon kiinnostusta eri alojen opiskelijoissa. Edellisen toteutuksen ilmoittautuneista vain osa oli IT-tiedekunnasta.  

”Robotiikka tulee koskettamaan jokaisen elämää jossain elämänvaiheessa, joten robotiikkaa koskevien perustietojen ymmärtäminen on tärkeä taito tulevaisuudessa. Edellinen kurssi samasta aiheesta saavutti melkoisen suosion: opiskelemaan ilmoittautui yli 500 eri tieteenalojen opiskelijaa. Voidaan siis sanoa, että robotiikka kiinnostaa suuresti aivan kaikkia”, Hänninen sanoo.  

Katso kurssin tiedot ja ilmoittaudu: Johdatus robotiikkaan (2 op)