Väkivallan mekanismien asiantuntemukselle on suuri kysyntä

Monilla yhteiskunnan osa-alueilla on havaittu lisääntynyt tarve väkivallan ja sen seurannaisvaikutusten ymmärrykselle ja asiantuntijuudelle. Opiskele avoimessa yliopistossa ainutlaatuiset monitieteiset väkivaltatutkimuksen opinnot, joissa kartutat tätä hyvin arvostettua erityisosaamista.

Väkivalta on aihe, joka herättää voimakkaita tunteita ja yhteiskunnallista keskustelua. Väkivallan vaikutukset ulottuvat monille elämänaloille: se paitsi aiheuttaa yksilöille inhimillistä kärsimystä, myös kuormittaa yhteiskuntaa taloudellisesti.

Jotta väkivaltaan liittyviä ongelmia saadaan ratkottua, on tärkeää, että sen syitä ja seurauksia kyetään purkamaan tieteellisesti ja että eri sektoreilla toimii väkivallan mekanismeihin syvällisesti perehtyneitä asiantuntijoita. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja kasvatusalalla on tunnistettu tarve näiden kysymysten erityisosaamiselle, mutta yhtä lailla aihe koskettaa myös esimerkiksi kulttuuria, taidetta ja journalismia.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston valikoimaan tulee tänä syksynä ainutlaatuinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op), joka antaa työkaluja väkivallan ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Tässä aineopintotasoisessa opintokokonaisuudessa pureudutaan arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan, sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan. Koska opinnot ovat aineopintotasoisia, eli perusopintoja vaativampia, edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon.

Opiskelijoita monista taustoista – yksi ryhmä on aliedustettu

Avoimen yliopiston erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist on ollut mukana kehittämässä aikuisopiskelijoille tarjottavaa väkivaltatutkimuksen kokonaisuutta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa jo vuosien ajan. Opinnot ovat vetäneet puoleensa monilla eri aloilla opiskelevia ja työskenteleviä ympäri Suomen.

”Näissä opinnoissa on paljon sosiaalityöntekijöitä, opetus- ja kasvatusalalla toimivia, psykologeja ja koulukuraattoreita, mutta myös vaikkapa sairaanhoitajia, sairaalapastoreita sekä rikosseuraamus- ja turvallisuusalan ammattilaisia.

Opiskelijoissa voisi olla yhä nykyistä enemmänkin moninaisuutta.

Miehiä saisi tulla opiskelijoiksi lisää. Tällä hetkellä opiskelijat ovat suht naispainotteinen joukko”, kertoo Rosenqvist.

”Meidän väkivaltatutkimuksen kokonaisuus kokoaa valtavan määrän huippuasiantuntemusta eri tieteenaloilta ja eri näkökulmista. Kaiken kaikkiaan tämän opintokokonaisuuden luennoilla esiintyy yli 20 asiantuntijaa, joista osa on Jyväskylän yliopiston eri ainelaitoksilta, mutta luennoilla on myös vierailevia asiantuntijoita yliopiston ulkopuolelta.”

Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuuden voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina omassa tahdissasi. Ensimmäisenä suositellaan suoritettavasi ydinopintojakso VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op). Se on suositeltava esitieto muille väkivaltatutkimuksen opintojaksoille.

Opintokokonaisuuden opintojaksoihin voi nyt ilmoittautua katso tarkemmat tiedot avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist teija.m.rosenqvist@jyu.fi +358 40 0179 601