Valmenna, kehitä ja edistä hyvinvointia tutkitun tiedon voimalla

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot tuovat kaivattua monialaista tutkittua tietoa hyvinvoinnin edistämiseen. Liikuntatieteellinen tutkimus on tämän joustavasti opiskeltavan opintokokonaisuuden perusta. Opinnoista voi rakentaa omia osaamistarpeitaan tukevan kokonaisuuden.

Monipuolisen liikunta- ja hyvinvointiosaamisen tarve kasvaa terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä liikunta-alan kentillä. Hyvinvoinnin edistämisessä liikunnalla on keskeinen rooli niin yksilön kuin yhteiskunnan tasoilla.

Elintapamuutos ei ole helppoa. – Kyse ei ole vain elintavoista, vaan itse asiassa ihmisestä ja hänen elämästään kokonaisuutena.

”Jotta liikunnan hyvinvointivaikutukset saadaan käyttöön, tarvitsemme fysiologian tuntemuksen lisäksi tietoa esimerkiksi siitä mitä on liikunta ja muu hyvinvointikäyttäytyminen erilaisissa elämäntilanteissa. Tarvitsemme tietoa kuinka hyvinvointia edistäviä muutoksia voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja pysyvin tuloksin”, sanoo opintokokonaisuuteen kuuluvan Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa -kurssin kehittäjä, yliopistonlehtori Merja Kalaja.

Uutuuskurssi tarjoaa näyttöön perustuvia käytännön menetelmiä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.

”Elintapamuutos ei ole helppoa. Muutos on tiiviisti yhteydessä ihmisen muuhun käyttäytymiseen ja elämäntilanteeseen. Etenkin psykologisilla tekijöillä, kuten motivaatiolla ja itsesäätelytaidoilla, on merkittävä rooli siinä, kuinka muutoksessa onnistutaan. Kyse ei ole vain elintavoista, vaan itse asiassa ihmisestä ja hänen elämästään kokonaisuutena”, Kalaja sanoo.

Tutkittua tietoa liikunnasta ja hyvinvoinnista joustavasti opiskellen

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston uudet Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen -opinnot tuovat osaamista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan parissa työskenteleville sekä muille aiheista kiinnostuneille.

Tutkittuun tietoon pohjautuva monipuolinen opintokokonaisuus mahdollistaa keskittymisen juuri niihin osa-alueisiin, joilla vahvistusta tarvitaan. Sen laajuus on opiskelijan valinnan mukaan 15–50 opintopistettä. Etäopiskellen suoritettavat opinnot voi aloittaa ympäri vuoden.

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen -opintojen näkökulmia ovat:

  • Liikkuminen, terveys ja hyvinvointi eri ikäkausina
  • Hyvinvoinnin edistäminen ja valmennus
  • Liikunta- ja hyvinvointiteknologia sekä digiosaaminen
  • Yrittäjyys ja markkinointi

”Opinnot voi koostaa itselleen sopivaksi, toimitpa sitten yrittäjänä liikunta- tai hyvinvointialalla, terveydenhuollon parissa, lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tai vaikkapa luokanopettajana. Olet tervetullut opiskelemaan myös, jos haluat eväitä oman hyvinvointisi edistämiseksi tai haluat tutustua alan opiskeluun. Nämä opinnot voit opiskella itsellesi sopivassa tahdissa ja laajuudessa etäyhteyksin”, kertoo yliopistonopettaja Maria Schildt Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot voit opiskella myös ryhmän tuella yhteistyöoppilaitoksessamme. Nämä opinnot ovat tarjolla seuraavissa kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansalaisopistoissa: 
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto,  Työväen Akatemia, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Turun kesäyliopisto

Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimet kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen -opintoihin kuuluu kaikille maksuton Kehosta mitattava hyvinvointitieto -verkkokurssi, jonka voi opiskella myös yksittäisenä kurssina.