Valtakunnallinen avointen yliopisto-opintojen tarjonta tutkinto-opiskelijoiden käytössä

Suomen avoimet yliopistot tarjoavat tiettyjä etäopiskellen suoritettavia avoimia yliopisto-opintoja poikkeusaikana maksutta. Tällä valtakunnallisesti yli sata opintojaksoa kattavalla tarjonnalla mahdollistetaan yliopistojen tutkinto-opiskelijiolle opintomahdollisuuksia kevään ja kesän aikana.

Nyt, kun kontaktiopetus on keskeytetty Suomen yliopistoissa, etäopinnoille on tarvetta. Suomen yliopistot avaavatkin poikkeustilanteessa osan avoimesta opintotarjonnastaan maksuttomaksi, jotta tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisuus hyödyntää sitä osana opintojaan. 

Valtakunnalliseen tarjontaan yliopistot ovat tuoneet avointen yliopistojen opintojaksoja, jotka on lähtökohtaisesti suunniteltu opiskeltavaksi etäyhteyksin. 

”Yliopistot tekevät nyt korvaamattoman tärkeää yhteistyötä opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien turvaamiseksi. Avointen yliopistojen tahto auttamiseen on poikkeustilanteessa erityisen vahva”, toteaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Opintomahdollisuuksia kevään ja kesän ajalle

Avoimet yliopistot tarjoavat yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, joita tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää osana tutkintoaan. Kukin avoin yliopisto vastaa omista opintojaksoistaan. Opintojen hyväksilukeminen tulee tarkistaa omasta yliopistosta.

Yhteisen tarjonnan opintojaksot ovat sellaisia, joihin ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 31.7.2020. Tarkista listalta ko. kurssin kohdalta koska sille ilmoittaudutaan. Osassa opintojaksoista on rajoituksia opiskelijamäärässä. 

Opintoja voi suorittaa myös muista kuin omasta kotiyliopistosta. Opintojen hyväksiluku tutkinnon osiksi arvioidaan kuitenkin kotiyliopistossa.

”Avointen yliopistojen tarjonta on oivallinen mahdollisuus monipuolistaa omaa osaamista vaikka villeilläkin sivuaineilla. Se on hyödyllinen myös, jos omassa oppiaineessa ei poikkeustilanteesta johtuen ole keväällä ja kesällä mielekästä opiskeltavaa”, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä. 

Opiskelumahdollisuuksia yliopistojen yhteistyöllä 

Valtakunnallinen avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta on laaja ja siinä on mukana useita suomalaisia yliopistoja. Tällä tarjonnalla yliopistot haluavat mahdollistaa opiskelijoiden mielekkäitä opiskelumahdollisuuksia poikkeustilanteen aikana.

”Hienoa huomata, että yhteisöllisyydellä on vahva arvo yliopistojen kesken. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. Yhdessä osaamme ja pärjäämme”, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä.