Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt tutuiksi JYU avoimen yliopiston opinnoissa

Oletko miettinyt varhaiskasvatusalaa? Oletko pohtinut varhaiskasvatuksen opintoja, mutta et tiedä mistä aloittaa? JYU avoimessa voit vaikka aloittaa opintosi tutustumalla varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin. Saat kokemuksen alasta ja pääset reflektoimaan oppimistasi sen arjessa.

JYU avoimessa yliopistossa voit suorittaa harjoittelun (5 op), jossa tutustut varhaiskasvatustyön peruselementteihin itse tekemällä ja omaa oppimistasi reflektoiden. Valitset harjoittelupaikan itse ja osallistut harjoittelupaikan toimintaan aktiivisesti.

Voit tulla harjoitteluun, vaikka et olisikaan aiemmin käynyt esimerkiksi päiväkodissa, tai jos varhaiskasvatus olisi jo tuttua. Moni meistä on ollut itse varhaiskasvatuksen asiakas joko lapsena tai huoltajana.

Harjoittelun ohjaaja, yliopistonopettaja ja kasvatustieteen tohtori Tiina Lämsä kuvailee päiväkodin arkea näin:
”Varhaiskasvatuksen ammattilaiset näkevät pedagogiikan eri tavoin kuin päiväkodin vierailijat. Pedagogiikka on pitkäjänteistä ja usein myös vaikeasti nähtävää. Se saa esimerkiksi päiväkodin arjen sujumaan”.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kaiken keskiössä on oppiva ja hyvinvoiva lapsi.

Eväitä pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

”Varhaiskasvatuksen opintojen alussa on tietenkin tärkeää saada käsitys päiväkodista toimintaympäristönä. Tällä opintojaksolla saat eväitä erityisesti pedagogisen toiminnan toteuttamisen ehtojen ja mahdollisuuksien pohtimiseen ja kurkataan myös pedagogisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleisiin lähtökohtiin”, Tiina Lämsä kuvailee.

Tutustuminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin -opintojakso johdattaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisiin käsitteisiin ja toimintatapoihin. Opintojaksoon kuuluu 80 tuntia harjoittelua. Harjoittelupaikka voi olla esim. varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa tai päiväkodissa (yksityisessä tai kunnallisessa toiminnassa). Harjoittelun voi suorittaa kokonaisuutena yhdessä paikassa tai koostamalla harjoittelun enimmillään kolmesta paikasta. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelussa pääset pohtimaan omia opiskelu- ja työelämätavoitteitasi verkkotapaamisessa yliopistonopettajan kanssa. Tutustut varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin, varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, varhaiskasvatuksen moniammatillisen työyhteisön henkilöstörakenteeseen ja erilaisiin tehtäväkuviin.

Varhaiskasvatuksessa voi työskennellä monin eri tehtävänimikkein. Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet ovat esimerkiksi päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen koulutuksella voi kuitenkin työskennellä monenlaisissa tehtävissä. Yliopistonopettaja Tiina Lämsä on esimerkiksi toiminut yrittäjänä, tutkijana ja pedagogisena johtajana.

Syksyn harjoittelujaksolle ilmoittaudutaan 15.8. mennessä

Tutustuminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin -opintojakso ei sisällä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta yliopistolla, vaan ohjaus tapahtuu verkossa. Opinnot sopivat esimerkiksi varhaiskasvatuksen sivuaineopiskelijoille ja alaa harkitseville. Saat hyvää käytännön kokemusta ja tutustut myös varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin asiakirjoihin.

Harjoittelu kuuluu varhaiskasvatustieteen aineopintoihin ja se toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäiseen toteutukseen ilmoittautuminen on ajalla 3.7.-15.8.2021.

Lue lisää ja ilmoittaudu harjoittelujaksolle

Lisätietoja: Yliopistonopettaja Tiina Lämsä

Kuva: Markus Spiske