Varhaiskasvatustiede avoimessa yliopistossa: tiedettä lapsuudesta

Varhaiskasvatustiede on tiedettä lapsuudesta. Se auttaa ymmärtämään lapsuuden elämänvaihetta ja edistämään hyvinvointia sen aikana. Avoimessa yliopistossa voi opiskella varhaiskasvatustieteen aineopinnot – joustavasti oman aikataulun mukaan, vaikkapa työn ohella. Moni tähtää avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Varhaiskasvatustieteen aineopintoja (35 op) pääsee opiskelemaan, kun on suorittanut kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnot voi aloittaa milloin tahansa. Varhaiskasvatustieteen aineopinnot opiskellaan etäopintoina lukuun ottamatta yhtä lähiopetuspäivää. Tutustu varhaiskasvatuksen opiskeluun avoimessa yliopistossa.

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot syventävät ymmärrystä lapsuudesta

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot syventävät ymmärrystä lapsuuden, kehityksen ja pedagogiikan kysymyksistä sekä varhaiskasvatuksen tutkimuksesta. Niissä perehdytään esimerkiksi kehitysteorioihin ja leikin merkitykseen oppimisessa. Keskeisiä sisältöjä ovat myös lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki.  

Lapsuutta pohditaan varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä ja monitieteisenä tutkimuskohteena. Pedagogisen asiantuntijuuden jaksolla perehdytään mm. ryhmäilmiöihin, työyhteisön hyvinvointiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi aineopintoihin sisältyvät tutkimusmenetelmäopinnot ja kandiväylään tarvittava proseminaari. 

Avoin väylä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen koulutukseen

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen koulutukseen on mahdollista hakea avoimen väylän kautta. Hakukelpoisuusvaatimukset ja avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen valittavien määrän voi tarkistaa Opintopolusta. 

Avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen valittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatustieteen aineopinnot sisällytetään osaksi varhaiskasvatuksen opettajan kandidaatin tutkintoa. Ks. tarkemmin varhaiskasvatuksen laitoksen verkkosivuilta

Kuva: Shitota Yuri