Suunnitteilla avoimia korkeakouluopintoja Keuruulle ja lähialueille – vastaa ja vaikuta!

Millaista koulutusta kaipaat Keuruulle ja sen lähialueille? Millaista osaamista alueen työmarkkinoilla tarvitaan? Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Keuruun ja sen lähialueilla tarjottaviin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoihin.

Avoimen korkeakoulutuksen kautta voit täydentää osaamistasi ja halutessasi tähdätä tarvitsemaasi tutkintoon. Kehittämällä alueellisesti avointen korkeakouluopintojen tarjontaa, voidaan vastata muuttuviin työelämä- ja osaamistarpeisiin. Oikeanlainen osaaminen tukee työllisyyttä ja elinvoimaisuutta alueilla, jotka sijaitsevat hieman kauempana kasvukeskuksista.

Kerro, millaista osaamista alueella tarvitaan

Mitä opintoja sinä toivot avoimen korkeakoulutuksen osalta? Millaista osaamista kaipaat työelämään työntekijän tai työnantajan näkökulmasta? Haluaisitko opiskella liikunta- ja terveystieteitä, kauppatieteitä tai informaatioteknologiaa? Hyödyttäisiinkö alueellasi humanististen alojen tai kasvatustieteen tietotaidosta? Koulutustarpeita selvittävässä kyselyssämme voit kertoa näkemyksesi sinua kiinnostavista oppiaineista sekä opiskelutavoista.

Opiskeltavat alat ovat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintotarjonnasta. Vastauksien pohjalta oppilaitokset pystyvät suunnittelemaan ja tarjoamaan kysyntään vastaavaa koulutusta Keuruulle ja sen lähialueille.

Vastaa kyselyyn viimeistään 9.5.

Koulutustarvekyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 9.5.2021 saakka.