Vastaa kyselyyn: Millaista tietoa ja ymmärrystä tarvitaan väkivallasta ja sen kohtaamisesta?

Mitä on väkivalta? Millä tavoin se ilmenee? Kuinka siihen liittyviä ongelmia voidaan ratkaista? Kartoitamme väkivaltaan liittyvän tiedon, ymmärryksen ja osaamisen tarvetta eri aloilla, jotta voisimme kehittää yhä paremmin tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Arvomme kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken kaksi 75 euron arvoista opintolahjakorttia JYU avoimen yliopiston opintoihin.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat monitieteiset väkivaltatutkimuksen opinnot tarjoavat monia näkökulmia väkivaltaan. Niissä on tarjottu tutkittua tietoa arjessa, läheisissä suhteissa ja instituutioissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan.

Mutta millaiset väkivaltatutkimuksen opinnot tarjoaisivat tässä päivässä ja tulevaisuudessa hyödyttävää tietoa, jota yhteiskunnan eri rooleissa voi soveltaa?

Väkivalta aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä ja mittavia yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. Väkivaltaa koskevalle tiedolle ja ymmärrykselle on käyttöä monilla ammattialoilla ja inhimillisen elämän osa-alueilla.

”Tarvitsemme tutkittua tietoa väkivallan lukuisista ja alati lisääntyvistä ilmenemismuodoista, jotta voimme puuttua väkivallan aiheuttamiin ongelmiin yhteiskunnallisilla, yhteisöllisillä ja yksityisillä elämänalueilla. Lisäksi tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten syvälle väkivalta on juurtunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tämän myötä voimme paremmin ymmärtää väkivallan kohtaamisen sekä siihen puuttumisen haasteita ja mahdollisuuksia”, kertoo yliopistonlehtori Tuija Virkki.

Aineopintotasoinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus on kehitetty Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, historian ja etnologian sekä psykologian laitosten yhteistyönä.

Väkivaltatutkimuksen opintoihin avoimessa yliopistossa on jo tähän mennessä osallistunut satoja työelämässä tai vapaaehtoistyön rooleissa toimivia henkilöitä eri aloilta, aina sosiaalialalta opetus- ja kasvatusalalle, terveyden ja turvallisuuden parissa toimivista poliiseihin, psykologeihin ja rikosseuraamusalan ammattilaisiin.