Kansainvälinen yhteistyö: Verkko-opetuksen hyvät käytänteet jakoon korona-aikana

Eurooppalaisten etäopetusta tarjoavien yliopistojen verkosto EADTU vetoaa koulutusorganisaatiohin hyvien verkko-opetuksen käytänteiden jakamiseksi korona-aikana. Hyviä käytänteitä kootaan verkoston korona-ajan tukisivustolle.

Korona-aika haastaa oppilaitoksia. Opetuksen siirtyminen verkkoon on ollut suuri haaste, ja opiskelijoiden oppimisen varmistaminen sekä hyvinvointi ovat merkittäviä puheenaiheita koulutustoimijoiden keskuudessa ympäri maailman. 

Eurooppalaisten etäopetusta tarjoavien yliopistojen EADTU-verkosto (European Association of Distance Teaching Universities) jakaa tukea ja osaamista verkko-oppimisen toteuttamiseksi. EADTU:n puheenjohtajat julkaisivat 28.10.2020 vetoomuksen, jossa koulutusorganisaatioita pyydetään jakamaan hyviä verkko-opetuksen käytäntöjään. 

EADTU:n korona-ajan tukisivuston resurssipankkiin on tuotu jo lukuisia esimerkkejä eurooppalaisten yliopistojen kokemuksista ja käytännöistä. Näitä esimerkkejä toivotaan lisää, ja hyvien käytäntöjen toivotaan myös löytävän koulutustahot, jotka pohtivat omia ratkaisujaan opetuksen toteuttamiseksi haastavassa tilanteessa. Yhteyden EADTU-verkostoon saa tästä osoitteesta: secretariat@eadtu.eu. Sen kautta voi myös ehdottaa hyvää käytäntöä esiteltäväksi muille koulutuksen tarjoajille. 

Jyväskylän yliopisto on EADTU-verkoston ainoa suomalainen jäsenyliopisto, ja verkostossa Jyväskylän yliopistoa edustaa avoin yliopisto. Verkkovälitteinen opetus on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vahvuus pitkäjänteinen kehittämisen kohde. Viime aikoina verkko-opetuksen ohjauksen kehittäminen ja vuorovaikutuksellisuuden mahdollisuudet ovat olleet avoimessa yliopistossa tärkeitä edistettäviä asioita.