18.09.2018

Kestävä kehitys veden näkökulmasta: Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat (3 op)

Mitä käsitteitä kestävä kehitys pitää sisällään? Mitä tarkoittavat ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys? Kuinka kestävää kehitystä mitataan? Opiskele, niin tiedät! Tämän kurssin kontaktiopetus tapahtuu verkossa.

Ymmärrys luonnonvaroista, niiden tuotannosta ja niiden käytön aiheuttamista kestävyysongelmista auttaa ymmärtämään myös yhteiskuntaa ja taloutta tärkeästä näkökulmasta. Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat -kurssi sopii täydentämään osaamista ja tietoja eri alojen toimijoille, joita kestävän kehityksen kysymykset koskettavat. Se on myös erinomainen kurkistus bio- ja ympäristötieteiden opintoihin. 

Kurssin suorittaminen ei edellytä aiempia bio- ja ympäristötieteen opintoja.

Kuva: Humbhrey Muleba