Viestinnän johtaminen: Tutkittua tietoa jokaisen organisaation käyttöön

Viestintää on kaikkialla. Sen johtaminen tukee ja myös ohjaa toimintaa. Mutta miten? Viestinnän johtamisen aineopinnot tarjoavat tietoja, taitoja ja ymmärrystä, joita jokaisessa organisaatiossa tarvitaan. Opiskele sinulle kiinnostavimmat kurssit tai suorita koko kokonaisuus!

Mitä on maine ja kuinka siihen vaikutetaan? Miten viestintää toteutetaan strategisesti? Entä monikanavaisesti? Miksi sisäinen viestintä on tärkeää? Viestinnän johtamisen opinnoissa opit niin alan teorioita kuin tutkittua tietoa sekä sovellat niitä käytäntöön.

Viestinnän johtaminen on jokaisen organisaation asia. Hyvällä viestinnän johtamisella ja toteutuksella rakennetaan esimerkiksi toiminnan sujuvuutta, mainetta ja suhteita. Viestintä on alue, joka tukee organisaatioiden toiminnan edellytyksiä lukuisilla eri osa-alueilla aina johdosta asiakaspalveluun ja henkilöstöasioihin.

”Hyvin johdettu viestintä näkyy myös yksilöiden vuorovaikutuksessa ja lopulta siinä, kuinka organisaation yksittäiset viestintätilanteet niin asiakaspalvelukohtaamisissa, sosiaalisessa mediassa kuin vaikkapa markkinoinnissakin vastaanottajien toimesta koetaan”, kirjoittaa viestinnän johtamisen opettaja Matias Lievonen, KTT, blogissa. Hän opettaa alaa avoimessa yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Viestinnän johtamisen opinnoissa runsaasti valinnan varaa

JYU avoimessa yliopistossa tarjolla olevissa viestinnän johtamisen aineopinnoissa saat laajan kattauksen tietoa ja ymmärrystä viestinnän eri osa-alueista aina mediasuhteista vuorovaikutukseen ja maineenhallintaan.

Vaihtoehtoisista opintojaksoista voit poimia osaamiseesi oman kiinnostuksesi mukaan vaikkapa kansainvälisten suhteiden hallintaa, projektiosaamista tai sisältöstrategian rakentamisen taitoja. Löydät opinto-oppaasta kolme pakollista viestinnän johtamisen opintojaksoa. Näiden lisäksi valinnaisissa opinnoissa vaihtoehtoina on lisää viestinnän johtamisen opintojaksoja sekä johtamisen ja markkinoinnin opintoja yhteensä seitsemän opintojakson verran.

Jos kiinnostus kohdistuu tiettyyn viestinnän osa-alueeseen, voit tarttua siihen. Voit myös halutessasi lisätä suunnitelmaasi aineopintojen seminaarin ja suorittaa vähintään 35 op laajuiset viestinnän johtamisen aineopinnot. Jos korkeakoulututkinto on jo olemassa, sinulla on mahdollisuus suorittaa 27 op laajuinen viestinnän johtamisen aineopintokokonaisuus.

Huomaathan, että aineopintotasoisilla opintojaksoilla on esitietovaatimuksia. Edeltävinä opintoina suositellaan Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuutta. Lisäksi pakollisina esitietoina viestinnän johtamisen yksittäisille aineopintotasoisille opintojaksoille on aina vähintään YTTP1150 - Viestinnän johtamisen perusteet. Tarkista vaadittavat esitiedot opinto-oppaasta ennen ilmoittautumista kunkin opintojakson kuvauksesta.

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti opinto-oppaan linkistä. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti.