Viestinnän ja median ilmiöt tutuiksi opiskellen: ilmoittaudu perusopintoihin

Viestintä ja media -opintokokonaisuus auttaa ymmärtämään median ja viestinnän ilmiöitä ja toimintatapoja. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös esimerkiksi yritysmaailmassa tai koulutuksen parissa toimiville.

Viestintä ja media -perusopinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Opintokokonaisuus hyödyttää esimerkiksi yritysmaailmassa työskenteleviä, median ja viestinnän alojen työntekijöitä sekä koulutuksen, kulttuurin, hallinnon ja politiikan tehtävissä.

Voit opiskella Viestintä ja media -opintoja oman aikataulusi mukaan, verkkovälitteisesti tai lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä. Opintojen suorittamisen tapojen mahdollisuudet ovat monipuoliset aina tentistä oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn. 

Opintoihin voi ilmoittautua koska tahansa. Tarkista kuitenkin lähiopetuksen ajankohdat. Esimerkiksi opintokokonaisuuden alussa suositeltava Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -opintojakson lähiopinnot alkavat 30.10. Helsingissä, mikäli siihen ilmoittautuneiden määrä on riittävä. 

Tutustu Viestintä- ja media -perusopintoihin verkkosivuillamme. 

Kuva: Jon Tyson