Viestintä ja media: Viestinnän perusteet haltuun, osaamista työelämän vuorovaikutukseen

Viestinnän ja median perusopinnot antavat ymmärrystä ja taustatietoa niin viestinnän työtehtäviin kuin työelämässä toimimiseen. Syksyllä tarjoamme lähiopetusta Helsingissä syyskuussa ja marraskuussa alan perusteisiin tutustuvalla opintojaksolla. Keväällä tarjolla on mm. työelämän viestintää käsittelevä kurssi. Viestintä- ja media-alan opetusta tarjotaan myös Jyväskylässä ja verkon välityksellä.

Viestinnän ja median perusopinnot on monipuolinen opintokokonaisuus, joka palvelee niin viestintä- ja media-alalla työskenteleviä työelämää laajasti. Esimerkiksi digitaalisen viestintäympäristön ja vuorovaikutuksen ilmiöiden ymmärrys sekä argumentoinnin perusteet koskettavat organisaatioita alasta ja ympäristöstä riippumatta.

Opintokokonaisuuteen kuuluu opintojaksoja mm. vaikuttamiseen, työelämän viestintätaitoihin, media-alan murrokseen ja viestinnän etiikkaan liittyen. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. 

Ilmoittaudu opetukseen Jyväskylässä, Helsingissä ja verkossa

Viestinnän ja median opetusta on tarjolla verkon välityksellä paikasta riippumatta sekä lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä.

Viestinnän ja median alan opetusta Helsingissä

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa Viestinnän ja median perusopintojen jaksojen opetusta Helsingissä yhteistyössä Helsingin aikuisopiston kanssa: