Yliopisto-opintoja jo lukiossa: sujuva siirtymä jatko-opintoihin

Lukiolaiset voivat jatkossa tutustua korkeakoulumaailmaan opiskelemalla tiettyjä korkea-asteen opintojaksoja. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tuo lukioille mahdollisuuden nostaa jo syksyn opintotarjottimille yliopisto-opintojen jaksoja.

Avoimessa yliopistossa valmistellaan parhaillaan opintotarjontaa, joka on jatkossa lukioiden ulottuvilla. Jyväskylän yliopiston koulutusneuvosto vahvisti työn alla olevan lukiotarjonnan, joka mahdollistaa lukiolaisille tutustumisen korkea-asteen opiskeluun ja eri tieteenaloihin jo tulevana syksynä.

Lukioiden opintotarjottimille on mahdollista valita muun muassa opintojaksoja, jotka orientoivat tietyn alan opintoihin. Hyvänä esimerkkinä on avoimen yliopiston suosittu Haluatko kauppatieteilijäksi -kurssi.

Lukioiden ja korkeakoulujen tiiviimpää yhteistyötä

Vuoden alussa voimaan tullut lukiolain muutos velvoittaa lukioita järjestämään osan lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

”Avoimen yliopiston lukioille tarjoamat opintojaksot ovat konkreettinen käytännön teko tämän yhteistyön mahdollistamiseksi. Haluamme olla tässä kehittämistyössä etujoukoissa ja uskomme, että lukioaikana saatu tuntuma korkeakoulumaailmaan madaltaa kynnystä jatko-opiskeluun ja varmentaa koulutus- ja uravalintoja”, toteaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia – on oikeastaan kummallista, että lukiot ja korkeakoulut ovat tähän asti pysytelleet paljolti erillisissä todellisuuksissaan. Nyt järjestelmälliseen yhteistyöhön on oikeastaan pakkokin ryhtyä, sillä siihen velvoittavat sekä uusi lukiolaki että korkeakoulujen tulossopimukset.  
– HS 17.2.2019, pääkirjoitus, (tilaajille)

Sujuva siirtymä lukiosta korkea-asteen opintoihin

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visio tavoittelee Suomessa korkeakoulutettujen määrän kasvua. Sen mukaan vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista olisi saanut korkeakoulututkinnon. 

Lukiolain muutoksessa eräs tärkeä tavoite oli koulutustason kohottaminen ja nopeampi siirtymä työelämään. Viime viikolla julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön Katse korkealle -raportti esitti ehdotuksia lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen nivelvaiheen sujuvoittamiseksi sekä lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön lisäämiseksi.

”Katse korkealle -raportti antaa ideoita lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön edistämisen malleiksi ja toteutukseksi. Olennainen kohta sujuvassa siirtymässä korkea-asteen koulutukseen on yksilön oma tahto ja motivaatio. Tutustuminen eri tieteenaloihin jo lukioaikana auttaa oman alan valinnassa ja akateemisten opiskelutaitojen kehittymisessä”, Jukka Lerkkanen kertoo. Hän on mukana raportin tuottaneessa yhteistyöryhmässä.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 17.2. nosti esiin muun muassa verkko-opinnot, joiden avulla korkeakouluihin tutustuminen olisi tarjolla tasapuolisesti paikkakunnasta riippumatta.

”Tässä kehittämistyössä Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on ilolla mukana. Meillä on pitkä kokemus vuorovaikutteisen verkkopedagogiikan kehittämisestä ja käytöstä”, Lerkkanen sanoo.