Uutiset

Uutuuskurssi: Tekoälyn perusteita ja sovelluksia kaikille

Täysin verkon välityksellä tehtävä peruskurssi johdattaa opiskelijat ajankohtaisen tekoälyn maailmaan. Tällä uudella opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia, vaan se on tarkoitettu kaikille tekoälystä ja sen sovelluksista kiinnostuneille. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Integra-hanke: Kotoutuminen on jatkuvaa oppimista

Integra-hankkeessa yliopisto-opinnot pyritään saamaan osaksi kotoutumisen polkua. Tavoitteena on kehittää koulutusmalli, joka tuo ratkaisuja akateemisesti koulutetuille maahanmuuttajille. Integrassa kotoutuminen nähdään osana jatkuvaa oppimista. Avoin yliopisto on mukana tässä kehittämistyössä. Lue lisää Integra-hankkeesta Ruusupuiston Kärkiuutisista.

Opiskele aikuiskasvatustiedettä Viitasaarella: ilmoittautuminen on nyt auki

Avoimet yliopisto-opinnot ovat nyt käden ulottuvilla Viitasaarella. JYU avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden aikuiskasvatustieteen perusopintojen opiskeluun paikallisesti ohjattuna. Näistä opinnoista saat erinomaista tukea, tietoa ja ymmärrystä mm. esimiestyöhön sekä HR-, opetus-, ohjaus- ja suunnittelutehtäviin. Ilmoittaudu mukaan!

Hae varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen avoimen väylältä

Avoimen väylän vaatimukset keventyivät kevään 2020 haussa: Varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluu nyt perusopintokokonaisuuden lisäksi 15 opintopistettä aineopintoja. Kokonaisesta aineopintokokonaisuudesta saat lisäpisteitä hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä.

Hyvinvointia musiikin avulla: Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi

Kuinka musiikkia voi hyödyntää opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä? Uusi Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi on avointen korkeakoulujen sekä Eino Roiha -instituutin yhteistyössä toteuttamaa opiskelijalle maksullista koulutusta.

Erityispedagogiikan avoimen yliopiston väylän vaatimukset kevenivät

Avoimen yliopiston väylän vaatimukset erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmaan Jyväskylän yliopistossa ovat keventyneet. Erityispedagogiikan väylähakuun vaaditaan nyt kahdet perusopinnot. Voit hakea avoimen väylän kautta kevään yhteishaussa, mikäli vaaditut opinnot ovat suoritetut 30.4. mennessä.

Johtamisen perusteet tutuiksi: Ilmoittaudu lähiopetukseen Jyväskylässä ja Helsingissä

Johtamisen ja johtamisen perusteet -opintojakso tarjoilee olennaisia tietoja ja ymmärrystä johtamisesta ja sen merkityksestä. Ilmoittautuminen kevään lähiopetukseen on nyt käynnissä. Tällä opintojaksolla saat hyvän startin myös liiketoimintaosaamisen tai henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuksiin. Kurssi on hyödyllinen katsaus johtamiseen myös yksittäisenä opintojaksona.

Liikuntapsykologia: Ymmärrä tunnetaitoja, motivaatiota ja ryhmäilmiöitä liikunnassa

Liikuntapsykologian opinnot auttavat toimimaan liikuntaan liittyvissä tehtävissä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Liikkuva ihminen on kokonaisuus. Esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat käytössä kentillä ja kaukaloissa – ja niiden laidoilla. Niitä opitaan ja hyödynnetään liikkujan ja urheilijan polulla, ja niistä iloitaan osana liikkumisen iloa.

Hyvä esimies -palkinto: Johtaja mahdollistaa ja kannustaa

Avoimella yliopistolla on johtaja, joka pitää työstään. Hän katsoo eteenpäin ja mahdollistaa. Jukka Lerkkanen sai Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa 4.3.2020 Hyvä esimies -palkinnon, jonka lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö.