Uutiset

Avoi­men väy­läl­tä tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto koordinoi Toinen reitti yliopistoon -hanketta (TRY), joka kehittää ja pilotoi vaihtoehtoja yliopistojen todistusvalinnan rinnalle. Alkusyksystä käynnistyneen 11 yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä.

Terveystiedon aineopinnot: monitieteistä näkökulmaa terveyteen

Terveystiedon aineopinnot pätevöittävät opettajan opettamaan terveystietoa. Opintokokonaisuuden kurssit, mm. uneen ja jaksamiseen, seksuaaliterveyteen sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen, syventävät tietämystä terveydestä yksilön ja väestön näkökulmista. Halutessasi voit suorittaa tämän opintokokonaisuuden lähes kokonaan etäopintoina.

Avoin yliopisto kehittää aikuispedagogiikkaa tutkimuslähtöisesti

Avoimen yliopiston Tutkimuslähtöinen pedagoginen kehittämisohjelma auttaa tarjoamaan yhä laadukkaampaa ja sujuvampaa opiskelua. Se on yliopistonopettajien tekemää tutkimustyötä, jonka tavoitteena on aikuispedagogiikan kehittäminen ja hyvien käytänteiden edistäminen.

Kehitä biotalouden osaamistasi

Poimi sinulle sopivat tiedot ja taidot biotalousasiantuntijan osaamissalkkuuusi eri korkeakoulujen avoimista opinnoista. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista tarjolla on bio- ja ympäristötieteiden sekä kemian opintoja. Biotalousasiantuntijan osaamissalkun kaikille yhteisen Näkökulmia biotalouteen -opintojakson ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Anna lahjaksi avoimen yliopiston lahjakortti: Innosta oppimaan

Avoimen yliopiston lahjakortti on lahja, joka innostaa ja suuntaa tulevaan. Se tarjoaa oppia ja elämyksiä ja hyödyttää pitkään uusina tietoina ja taitoina. Opintoja voi suorittaa joustavasti verkon välityksellä. Lähiopetusta tarjoamme myös Jyväskylässä, Kokkolassa ja Helsingissä.