Kutsu meidät suunnittelemaan yhteistyötä kanssanne! 

Jyväskylän yliopiston visio on olla oppimisen ja opetuksen aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin joustavasti verkossa ja eri puolilla maata yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Olemme Suomen suurin avoimen yliopisto-opetuksen toimija. Tuotamme noin neljänneksen  koko Suomen avoimesta yliopisto-opetuksesta. 

Opintoja työnantajien ja alueiden tarpeisiin

Yliopisto-opintoja eri puolilla Suomea

Järjestämme avointa yliopisto-opetusta eri puolilla Suomea. Näin pystymme vastaamaan alueen ja organisaatioiden koulutus- ja osaamistarpeisiin. Avoimet yliopisto-opinnot voivat lisätä houkuttelevuutta ja hyvinvointia. Opinnot tarjoavat keinon koulutustason nostoon. Työnantajille opinnot ovat mahdollisuus henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Vahvuutemme on koulutussuunnittelussa, jossa eri sisältöisiä opintoja ja suoritusmuotoja yhdistellään. Eri yhdistelmillä voidaan vastata erilaisiin koulutustarpeisiin. Toimijoilla on tietoa oman alueensa ja toimialansa kehityksestä sekä koulutustarpeista. Heillä on myös vahvat verkostot ja yhteistyötä tukevat viestintäkanavat. Meillä on jo kolmenkymmenen vuoden ajalta kokemusta kumppanuuksista erilaisten organisaatioiden kanssa koulutustarpeisiin vastaamiseksi.     

Avoin_infografiikka_kokonainen.png

Joustavuutta opintojen suorittamisessa 

Opintomme on suunniteltu joustaviksi ja aikuisille sopiviksi. Työn, opiskelun ja muun toiminnan saumaton yhdistäminen on mahdollista, sillä opiskelijat voivat tehdä opintoja oman aikataulunsa mukaisesti. Opintoja voidaan rytmittää esimerkiksi työpaikan suvantovaiheiden mukaan ja mahdolliseen lähiopetukseen osallistutaan iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiopetusta järjestämme Helsingissä ja Jyväskylässä. Ryhmän kohtaamisia on opintojen aikana joustavasti myös verkkokokousympäristöissä. 

Akateeminen opiskelu kehittää osaamista 

Työelämässä tarvitaan vahvan ammattitaidon ja sisältöosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja kuten tiedonhankintaa, tiedon tuottamista ja arviointia, argumentointia ja kriittistä ajattelua. Lisäksi kyky hyödyntää verkkoympäristöjä ja sähköisiä välineitä on työelämän keskiössä. Opiskelija kehittää näitä taitoja opinnoissamme.   

Monipuolista opintotarjontaa ja mielenkiintoisia sisältöjä

Tarjoamme opintoja monipuolisesti eri tieteenaloilta. Esimerkiksi kauppatieteelliset oppiaineet soveltuvat työelämän eri tarpeisiin. Opintomme kytkeytyvät työelämään ja opiskelijan ympäristöön eri tavoin. Teoreettinen tieto tarjoaa mahdollisuuden toimintaympäristön analyysiin ja jäsentämiseen. Muun muassa oppimistehtäviemme tehtäväksiannot mahdollistavat opitun soveltamisen omaan työympäristöön ja näin sen kehittämisen. 

Yhteistyö Äänekosken alueen kanssa 

Tarjoamme Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa korkeakouluopintoja Äänekosken alueella. Koulutustarjonnan suunnittelussa on otettu huomioon alueen toimijoiden ja asukkaiden tarpeet. Tietoja tarjonnasta löytyy Äänekosken kaupungin sivuilta. 

Opintojen edullisuus - kustannustehokkuus

Avoimet yliopisto-opinnot ovat edullinen vaihtoehto henkilöstön kouluttamiseen. Avoimen yliopiston hinnoittelussa on kaksi vaihtoehtoa. Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen maksaa 15 euroa opintopisteeltä. Laajemman kokonaisuuden maksu taas on 10 euroa opintopisteeltä.  Esimerkiksi 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden opiskelu maksaa tällöin 250 euroa. Joustavien etäopiskelumahdollisuuksien ansiosta myös matka- ja majoituskulut jäävät yleensä alhaisiksi.

Ota meihin yhteyttä

Kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, 050 441 3687 tai merja.karjalainen@jyu.fi.

Muut yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme.