Hae opetuksen järjestämisoikeutta

Opetuksen järjestämisoikeus hakemuksen perusteella

Jyväskylän yliopistossa myönnetään avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeudet oppilaitosten hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään sähköiseen hakujärjestelmään. 

Hakuprosessin aikataulut

Opetuksen järjestämisoikeuksia haetaan pääsääntöisesti ns. päähaussa syksyllä. Hakuaika päättyy vuoden lopussa. Hakemukset käsitellään vuoden vaiheen jälkeen. Mahdollisuus lisähakuun sekä myönnettävien järjestämisoikeuksien rajoitukset ilmoitetaan kunkin oppiaineen kuvauksessa.

 

Haku alkaa

Haku päättyy

Päätösten tekemisen ajankohta

Opetuksen aloittamisen ajankohta (aikaisintaan)

Päähaku     

Syksyllä - erillinen ilmoitus ja viesti oppilaitoksille

31.12.

Viimeistään   maaliskuun loppu

1.5. tai 1.8.   alkaen

Lisähaku 1

Maaliskuun   alku

Maaliskuun   loppu

Viimeistään   toukokuun loppu

1.8. tai 1.1.   alkaen

Lisätietoja opetuksen järjestämisoikeuksien hakemisesta ja hakemusten käsittelyn aikatauluista voi tiedustella oppiaineiden koulutuspäälliköiltä ja -suunnittelijoilta.

Yhteistyösopimus

Opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos solmivat yhteistyösopimuksen, joka

 • laaditaan lukuvuosittain,
 • sisältää opintokokonaisuudet ja opintojaksot, myönnetyn opetuksen järjestämisoikeusajan sekä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokselta perimät maksut ja
 • vahvistaa avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen tehtävät ja vastuut opetuksen toteuttamiseksi

Kustannukset

Avoimen yliopiston johtokunta hyväksyy vuosittain maaliskuussa opetuksen järjestämissuunnitelman, joka sisältää mm. oppilaitoksilta perittävät opintomaksut ja avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvien valintaperusteet.

Maksumme perustuvat valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009). Maksun määräytymisperusteena on kuhunkin opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärä. Laskutamme (linkki) yhteistyöoppilaitoksia  noin kerran kuukaudessa oppilaitoksen avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittautuneista opiskelijoista. Tiedot perittävien maksujen suuruudesta löytyvät kunkin opintokokonaisuuden/-jakson kuvauksen yhteydestä kohdasta opintotarjonnastamme.

Ohje hakemuksen tekemiseen

Sähköinen hakemuspalvelu

Opetuksen järjestämisoikeuksien haussa käytetään sähköistä hakujärjestelmää.  Hakemuspalvelussa haetaan opetuksen järjestämisoikeudet sekä hallitaan opettajien pätevyyttä osoittavia dokumentteja. Henkilötietojen käsittelyn tietosuojaseloste.
 

Opintotarjonta

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea opetuksen järjestämisoikeuksia Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille -sivulla listattuihin opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin.

Opettajan pätevyystiedot 

Oppiainekohtaiset pätevyysvaatimukset ja hyväksymiseen tarvittavat liitteet on kerrottu Oppiainetarjonta yhteistyöoppilaitoksille -sivuilla.

Opettajat lisäävät itse pätevyyttä osoittavat dokumentit hakemuspalveluun. Dokumentti voi olla esimerkiksi tutkintotodistus/tutkintotodistukset tai CV.

Hyvä tietää ennen hakemuksen täyttämistä

 • Hakemuspalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Käytä selaimena esim. Google Chromea tai Mozzillaa.
 • Hakemuksen voi tehdä vain yksi henkilö. Tämän henkilön kannattaa olla sellainen, joka tuntee haettavan oppiaineen.
 • Ennen hakemuksen täyttämistä pitää  selvittää opettajien/ryhmänohjaajien sähköpostiosoitteet sekä ohjeistaa hakemuksen täyttäminen heidän osaltaan.
 • Jokainen opettaja/ryhmänohjaaja lisää itse omat pätevyystietonsa ja pätevyyttä osoittavat dokumentit hakemuspalveluun ja vahvistaa niiden oikeellisuuden kuittauksella.
 • Hakemuksen lähettäminen edellyttää kaikkien uusien opettajien/ryhmänohjaajien pätevyystietojen vahvistamiskuittausta.
 • YTOL-hakemuspalvelun käyttöohje (pdf).
 • Katso myös pikaopas YTOL-hakemuspalveluun -ohjevideo (kesto n. 12 min.)

Ota yhteyttä

Henkilöstömme antaa lisätietoja opetuksen järjestämisoikeuksien hausta:

 • oppiaineiden sisällölliset kysymykset: koulutuspäälliköt
 • viestintä- ja kieliopinnot: koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
 • hakemuspalvelun käyttö: koulutuspäällikkö Mirva Huovinen