Hae opetuksen järjestämisoikeutta

Tiedekunnat ja kielikeskus myöntävät opetuksen järjestämisoikeudet

Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ja kielikeskus myöntävät Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeudet oppilaitosten lähettämien hakemusten perusteella. Kaikkien oppiaineiden hakuprosessit hoidetaan keskitetysti Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jotta opiskelijoille voidaan myöntää oikeus suorittaa opintoja, täytyy oppilaitoksella olla voimassa oleva opetuksen järjestämisoikeus. Mikäli opetusryhmä käynnistyy siten, että opiskelijoiden opinto-oikeusaika muodostuu pidemmäksi aikaa kuin yhteistyöoppilaitokselle myönnetty opetuksen järjestämisoikeusaika, on oppilaitoksen ennen opetuksen käynnistämistä haettava ja saatava jatko opetuksen järjestämisoikeuteen.

Hakuprosessin aikataulut

Tiedekuntien kanssa on sovittu kolme hakuajankohtaa, päähaku ja kaksi lisähakua (ks. taulukko alla). Suurin osa opetuksen järjestämisoikeuksista haetaan ja päätetään päähaussa. Mahdollisuus lisähakuun sekä myönnettävien järjestämisoikeuksien rajoitukset ilmoitetaan kunkin oppiaineen kuvauksessa.

 

Haku alkaa

Haku päättyy

Päätösten tekemisen ajankohta

Opetuksen aloittamisen ajankohta (aikaisintaan)

Päähaku     

3.12.2018

25.1.2019

Viimeistään   maaliskuun loppu

1.5. tai 1.8.   alkaen

Lisähaku 1

Maaliskuun   alku

Maaliskuun   loppu

Viimeistään   toukokuun loppu

1.8. tai 1.1.   alkaen

Lisätietoja opetuksen järjestämisoikeuksien hakemisesta ja hakemusten käsittelyn aikatauluista voi tiedustella oppiaineiden koulutuspäälliköiltä ja -suunnittelijoilta.

Yhteistyösopimus

Opintojen järjestämisoikeuden saamisen jälkeen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos solmivat yhteistyösopimuksen, joka

 • laaditaan lukuvuosittain,
 • sisältää opintokokonaisuudet ja opintojaksot, myönnetyn opetuksen järjestämisoikeusajan sekä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokselta perimät maksut ja
 • vahvistaa avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen tehtävät ja vastuut opetuksen toteuttamiseksi

Kustannukset

Avoimen yliopiston johtokunta hyväksyy vuosittain maaliskuussa opetuksen järjestämissuunnitelman, joka sisältää mm. oppilaitoksilta perittävät opintomaksut ja avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvien valintaperusteet.

Maksumme perustuvat valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009). Maksun määräytymisperusteena on kuhunkin opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärä. Laskutamme (linkki) yhteistyöoppilaitoksia  noin kerran kuukaudessa oppilaitoksen avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittautuneista opiskelijoista. Tiedot perittävien maksujen suuruudesta löytyvät kunkin opintokokonaisuuden/-jakson kuvauksen yhteydestä kohdasta opintotarjonnastamme.

Ohje hakemuksen tekemiseen

Sähköinen hakemuspalvelu

YTOL-hakemuspalvelusta on laadittu rekisteriseloste (pdf)

Opetuksen järjestämisoikeuksien haussa käytetään sähköistä järjestelmän, YTOL-hakemuspalvelua. Hakemuspalvelussa haetaan opetuksen järjestämisoikeudet sekä hallitaan opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyyttä osoittavia dokumentteja. Uusi hakemuspalvelu lisää henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely EU 679/2016).

Opintotarjonta

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea opetuksen järjestämisoikeuksia Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille -sivulla listattuihin opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin.

YTOL-hakemuspalvelussa on näkyvissä myös oppiaineita, joita ei ole mainittu Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille -listalla. Nämä oppiaineet ovat tarkoitettu vain Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opetuksen järjestämisoikeuden hakua varten. Yhteistyöoppilaitoksilla ei ole mahdollisuutta hakea näiden oppiaineiden opetuksen järjestämisoikeutta.

Opettajan tai ryhmänohjaajan pätevyystiedot 

Oppiainekohtaiset pätevyysvaatimukset ja hyväksymiseen tarvittavat liitteet on kerrottu Oppiainetarjonta yhteistyöoppilaitoksille -sivuilla.

Opettajat ja ryhmänohjaajat lisäävät itse pätevyyttä osoittavat dokumentit hakemuspalveluun. Dokumentti voi olla esimerkiksi tutkintotodistus/tutkintotodistukset tai CV.

Hyvä tietää ennen hakemuksen täyttämistä

 • Hakemuspalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Käytä selaimena esim. Google Chromea tai Mozzillaa.
 • Hakemuksen voi tehdä vain yksi henkilö. Tämän henkilön kannattaa olla sellainen, joka tuntee haettavan oppiaineen.
 • Ennen hakemuksen täyttämistä pitää  selvittää opettajien/ryhmänohjaajien sähköpostiosoitteet sekä ohjeistaa hakemuksen täyttäminen heidän osaltaan.
 • Jokainen opettaja/ryhmänohjaaja lisää itse omat pätevyystietonsa ja pätevyyttä osoittavat dokumentit hakemuspalveluun ja vahvistaa niiden oikeellisuuden kuittauksella.
 • Hakemuksen lähettäminen edellyttää kaikkien uusien opettajien/ryhmänohjaajien pätevyystietojen vahvistamiskuittausta.
 • YTOL-hakemuspalvelun käyttöohje (pdf).
 • Katso myös pikaopas YTOL-hakemuspalveluun -ohjevideo (kesto n. 12 min.)

Ota yhteyttä

Henkilöstömme antaa lisätietoja opetuksen järjestämisoikeuksien hausta:

 • oppiaineiden sisällölliset kysymykset: koulutuspäälliköt
 • viestintä- ja kieliopinnot: koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
 • hakemuspalvelun käyttö: koulutuspäällikkö Mirva Huovinen