27.09.2018

Maksujen laskutus

Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitokselta maksuja opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärän perusteella. Tiedot perittävistä maksuista löytyvät oppiaineittain Opintotarjonnastamme.

Opiskelijan mahdollisesti suorittamista opintokokonaisuuden laajuuden ylittävistä opintojaksoista peritään opintojaksojen maksut.

Laskutuskäytäntö

  1. JY:n laskuttaa oppilaitoksia lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa oppilaitoksen avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittautuneista opiskelijoista.
  2. Ennen laskuttamista JY:stä lähetetään sähköpostitse oppilaitoksen laskutuksesta vastaavalle henkilölle tarkistettavaksi oppilaitokseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumis- ja opinto-oikeustiedot. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee niistä ilmoittaa viipymättä avoimeen yliopistoon, jolloin ilmoittautumistiedot korjataan Korppi-opintotietojärjestelmään. Tarkat ohjeet ilmoittautumis- ja opinto-oikeustietojen tarkistamiseen lähetetään tietojen toimittamisen yhteydessä.
  3. Mikäli ilmoittautuneiden opiskelijoiden listalta puuttuu opiskelijatietoja, tulee opiskelijat ohjata ilmoittautumaan Korppi-opintotietojärjestelmässä, jolloin ko. opiskelijoiden tiedot tulevat seuraavaan laskutuslistaan.
  4. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa, oppilaitoksen tulee ilmoittaa siitä avoimeen yliopistoon ko. oppiaineen opintosihteerille tai koulutussuunnittelijalle ennen laskutusta. Mikäli maksu on jo laskutettu, ei maksua palauteta eikä opinto-oikeutta voida perua.

Ryhmänohjausmallissa (erityispedagogiikan, gerontologian, kasvatustieteen, psykologian, aikuiskasvatustieteen/KYC ja nuorisotutkimuksen/KYC perusopinnot) opintomaksujen laskutus tapahtuu kahdessa erässä:

  • 1. erä: opintojen aluksi laskutetaan 80 euroa/ilmoittautunut opiskelija (yleensä syyslukukauden alussa).
  • 2. erä : opintojen lopuksi laskutetaan opiskelijoiden suoritusten perusteella. Tämä erä laskutetaan seuraavan lukukauden alussa, jotta edellisen lukukauden opintosuoritukset on ehdittu arvioida ja rekisteröidä (yleensä elokuun loppuun mennessä 31.7. päättyneiden opinto-oikeuksien osalta).
    1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
    6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija

Laskutuksen ajankohdat

 
Opiskelijan 
ilmoittautumisen 
ajankohta
Laskutuksen ajankohta
1.6.-31.7. elokuun aikana
1.8.-31.8. syyskuun aikana
1.9.-30.9. lokakuun aikana
1.10.-31.10. marraskuun aikana
1.11.-30.11. joulukuun aikana
1.12.-30.1. helmikuun aikana
1.2.-31.3. huhtikuun aikana
1.4.-30.4. toukokuun puoliväliin mennessä
1.5.-31.5. kesäkuun puoliväliin mennessä