Laadukasta avointa yliopisto-opetusta ympäri Suomen

Tarjoamme teille Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia perus- ja aineopintokokonaisuuksia, opintojaksoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Opetuksen järjestämisoikeus haetaan ja myönnetään pääsääntöisesti opintokokonaisuuteen. Haettavat opintojaksot on listattu erikseen.

Yhteistyöoppilaitoksena voitte hakea opetuksen järjestämisoikeuksia alla listattuihin opintoihin. Opintotarjonnasta vastaa sekä Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto että Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kaikkien oppiaineiden hakuprosessit hoidetaan keskitetysti Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston hakujärjestelmässä.   

Huom! Tämän sivuston oppiainekuvaukset on tarkoitettu yhteistyöoppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeushakua varten. Opiskelijoille tiedottamista ja markkinointia varten voitte hyödyntää opiskelijoille laadittuja oppiainekuvauksia:

Opintotarjonta esitellään lukuvuonna 2018-2019 voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti. 
Keväällä 2017 hyväksytyt opetussuunnitelmat ovat pääsääntöisesti voimassa lv. 2017-2020.

Perusopinnot

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta

Aineopinnot
Opintojaksot
Viestintä- ja kieliopinnot