Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä (25 op), opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin: 

 • Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
 • Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
 • Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
 • Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
 • Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Kenelle

Opinnoissa opiskelija perehtyy bio- ja ympäristötieteiden perusilmiöihin solutasolta aina ekosysteemeihin saakka

 • Opettajille
 • Yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. lääketiede, biologia)
 • Maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • Biotalousalalla toimiville
 • Luontoharrastajille

Biologian alan tutkinto-opintoja suunnitteleville bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ovat osa biologian sekä luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmien opintoja. Opinnoista saa lisäosaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä.

Toteutusmuoto

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa on keskeistä oppilaitoksen oman opettajan antama ryhmäopetus ja -ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on asiantuntijaluennot, jotka ovat verkkotallenteina ja myös oppilaitosten käytettävissä. Suoritusmuotoina ovat ryhmä- ja yksilötehtävät, aineistotehtävät, laboratoriotyöt ja tentit.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku

Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija.

Opintojakso: Elämän edellytykset maapallolla (5 op) 30 euroa/opiskelija.
Opintojakso: Solun elämä (5 op) 30 euroa/opiskelija
Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op -jaksoon liittyvien aineistotehtävien käyttöoikeudesta maksu on 240 euroa/lukuvuosi. Maksu maksetaan bio- ja ympäristötieteiden laitokselle.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op). 
  Luentoja n. 10 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, ryhmätyöskentelyä, ryhmä- ja yksilötehtäviä ja tentti. Opinnot aloitetaan tästä opintojaksosta.
 • BENP1002 Vesi ja vesistöt (5 op). 
  Luentoja n. 20 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, aineistotehtävät ja tentti.
 • BENP1003 Solun elämä (5 op)
  Luentoja n. 20 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, laboratorioharjoituksia korvaava tehtävä, tentti.
 • BENP1004 Luonnon monimuotoisuus (5 op) 
  Luentoja n. 30 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, laboratorioharjoituksia edeltävät tehtävät, laboratorioharjoitukset n. 20 h, oppimistehtävät (3 kpl) ja tentti.
 • BENP1005 Ihminen ja ympäristö (5 op)
  Luentoja n. 10 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, ryhmätyöskentelyä, ryhmä- ja yksilötehtäviä ja tentti. Tämä opintojakso on viimeisenä suoritettava jakso, jolla päätetään perusopintokokonaisuuden opinnot.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa ja Optima-verkkoympäristössä. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät oppimateriaali-Kopan ominaisuuksia osittain: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset.  BIOP302:n aineistotehtävissä käytetään Optima-verkkoympäristön työtilaa.
Opettajat Bio- ja ympäristötieteiden opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto biotieteissä. Paikalliset oppilaitoksen opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Opetuksessa tarvittavat välineet BENP1004 laboratorioharjoituksiin tarvitaan mikroskooppeja ja kurssityömateriaaleja. Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista sekä opettajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi