Englanti


Language takes you further

Englannin kielen maailmanvalloitukselle ei loppua näy. Kieltä tulvii korviimme kotimaan kamarallakin. Tartu siis tilaisuuteen ja opi uutta! Hyvällä englannin kielen taidolla pääset pitkälle.

XEN0005 Englannin kielen valmentava kurssi (3 op)

Kurssi sopii hyvin kaikille, joiden englanti on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuuntelua ja puhumista ja luetaan ja kirjoitetaan. Kurssi valmentaa myös kandidaatin tutkintoihin vaadittaviin englannin kursseihin aktivoimalla kielen käyttöä.

XENX001 Academic Reading (3 op)

Academic Reading on Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi.

The course focuses on developing critical academic reading skills and strategies, as well as vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

XENX003 Interdisciplinary Communication Skills (3 op)

Kurssi on Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi.

Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to their own field and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will develop communication confidence and team working skills.

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.
Avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa/opiskelija/kurssi. Maksu sisältää opintopalvelut.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot

Englannin valmentava kurssi: Vähintään perusasteen englannin kielen taito tai vastaavat taidot.

Academic Reading: Lukion englannin kursseja vastaavat taidot tarvittaessa täydennettynä englannin valmentavalla kurssilla.

Interdisciplinary Communication Skills: Lukion englannin kursseja vastaavat taidot tarvittaessa täydennettynä englannin valmentavalla kurssilla.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Englannin valmentava kurssi: Lähiopetus noin 50 tuntia, itsenäinen työskentely ja lopputentti. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 25 opiskelijaa.

Academic Reading: Lähiopetus noin 50 tuntia ja itsenäinen työskentely. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan tieteellisestä artikkelista. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 25 opiskelijaa.

Interdisciplinary Communication Skills: Lähiopetus noin 50 tuntia, lyhyen alustuksen pitäminen englanniksi ja itsenäinen työskentely. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 16 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Englannin valmentava kurssi ja Academic Reading: Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto ja englannin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on englanniksi.

Interdisciplinary Communication Skills: Äidinkieleltään englanninkielinen opettaja, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, kieltenopettajan koulutus ja/tai vahva kokemus kielenopetuksesta sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi